Endnu et initiativ fra bestyrelsen

Alle DVL-Aarhus medlemmer inviteres til en forhåbentlig længere række af medlemsarrangementer, hvor vi har bedt kompetente og dedikerede foredragsholdere om at fortælle os om forskellige fænomener i den danske natur.

På baggrund af en beslutning om at frigøre vores bundne formue og bruge pengene til fælles bedste, har vi i bestyrelsen arbejdet med forskellige tiltag for at understøtte dette.

Vores første tiltag var at udarbejde ”guidelines” til brug ved ansøgning om økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med afvikling af ture med et extra indhold. Principperne (guidelines) er tilgængelige i turledernes dropbox.

Turlederne har taget godt imod denne mulighed og flere ture er allerede blevet afviklet med tilknyttede museumsbesøg, turguider eller bus til fjernere ellers utilgængelige destinationer.

Vores næste tiltag er etableringen af en forhåbentlig kontinuerlig foredragsrække, hvor ideen er at få forskellige kompetente foredragsholdere til at fortælle os om fænomener i den danske natur.

Og der er mange temaer at tage fat på: det danske klima (Jesper Teilgård), den danske istid (Nicolaj Krog Larsen ), den danske biodiversitet (Rasmus Ejrnæs), re-wildering projektet på mols (Morten D.D.Hansen) , ulven i den danske natur, bæveren i den danske natur, bare for at nævne nogle få oplagte emner.

Vores første foredrag afvikler vi tirsdag den 5. februar, det næste tirsdag den 7. maj.

Vores allerførste arrangement den 5. februar udbydes kun til DVL-Aarhus medlemmer, fordi vi denne aften har valgt også at give medlemmerne en middag.

Vi er selvfølgelig megaspændte på, hvordan medlemmerne vil tage imod dette. Da det er særdeles kompetente foredragsholdere, vi har i kikkerten, er udgifterne også derefter. Derfor ville det være meget ærgerligt, hvis der kun dukker ”17 DVL-medlemmer” op.

Men vi håber og satser på et stort fremmøde – velkommen til alle.

P.v.a. bestyrelsen

Lone Bossen