Dagsorden

Velkomst

1. Valg af dirigent – og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskabet 2020

  • Præsentation af budget 2021

4. Indkomne forslag

  • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

5. Bestyrelsens fremtidige strategi

6. Valg til bestyrelsen

På valg:

  • Formand Lone Christoffersen
  • Næstformand Merete Bavngård
  • Bestyrelsesmedlem Ulla Woldenhof
  • Suppleant Herluf Dose Christensen
  • Suppleant Vibeke Jørgensen

7.  Valg af revisor

På valg:

  • Marianne Simonsen

8.  Valg af revisorsuppleant

På valg:

  • Tove Christensen

9.  Valg af 4 landsmødedeltagere

10. Eventuelt