Aldersforskellen er faktisk positiv – Forskelligheder mødes

I DVL er gennemsnitsalderen for medlemmer 69 år. Det er et relativt højt gennemsnit. Men gør det noget?

Vandrere i alle aldre omkring lupiner i Kulsbjerge. Foto Jens Arrent

Af Steen Kobberø-Hansen

For at besvare det, skal man se på aldersfordelingen:  

DVL aldersgennemsnit 2022

Af den fremgår det, at:  

  • Der er flest medlemmer mellem 63 og 75  
  • Der er mange medlemmer fra midt fyrrerne til 63  
  • Antallet af medlemmer falder hurtigt over 75, dog med en del flere mellem 77 og 79.  

Så vi er egentlig mangfoldige i alder i DVL.  

Det er klart, at det er den største gruppe, der fylder mest på turene, da det er dem, der er flest af. Og den største gruppe hører primært til de ikke-arbejdsaktive og har dermed også bedst tid til at deltage i turene.  

Så er spørgsmålet så, om det er et problem? Og mit svar er NEJ.  

Netop forskellighederne giver dynamik og positive oplevelser.  

Min egen erfaring er, at folk, der har gang i benene, også har gang i hovedet. Det oplevede jeg, da jeg i 2011 begyndte at gå med DVL. Jeg var 55 år gammel dengang. Og jeg husker, at første gang jeg stod på p-pladsen og ventede på starten af turen, syntes jeg, at de andre deltagere var tudsegamle. Og jeg tænkte, at det her bliver træls. Men mine alders-fordomme blev hurtigt afløst af positive oplevelser, fordi de gamle deltagere var rigtig friske, og der var gang i snakken og hyggen. Og jeg opdagede, at aldersforskelle var positive og givende. Der var jo så meget livserfaring gemt i de gamle.  

En anden gang gik jeg ved siden af en kvinde, der på det tidspunkt var over 80. Hun snakkede og grinede samtidig med, at hun bare spurtede derudaf. Jeg lå hele tiden et halvt skridt efter hende, da der var fart på. Jeg blev helt forpustet både fysisk og mentalt ved at prøve at følge med hende.  

Så min klare konklusion er, at aldersforskel ikke er et problem, tværtimod.  

Og det er i virkeligheden DVL’s styrke, at vi kan være sammen i fællesskabet på tværs af alder og på tværs af alle mulige forskelle. Vi er alle lige, når vi går ved siden af hinanden i en walk and talk 

Så jeg opfordrer jer under 63: Kom med ud på turene, når I har tid. Der er altid en tur i nærheden af jer, som ikke ligger i arbejdstiden. 

Læs mere om vores fællesskab