Danmark er også medlem af The European Ramblers' Association (ERA)

ERA konference 2022

The European Ramblers’ Association (ERA) er en netværksorganisation, der har som formål at promovere vandring, skabe vandrestier, udveksle know-how over landegrænser og sikre retten til fri adgang til naturen for vandrere.

ERA arbejder desuden med beskyttelse og udvikling af Europæisk kulturarv og for styrkelse af gensidig forståelse imellem europæiske borgere.

Netværket blev stiftet i 1969, og Dansk Vandrelaug har været medlem siden begyndelsen af halvfjerdserne. De seneste årtier har Dansk Vandrelaug blandt andet deltaget aktivt i 4 Eurorandoer, deltaget i årlige Nabovandringer, varetaget præsidentposten, implementeret programmet ”Leading Quailty Trails-Best of Europe” i Danmark og efter tysk forbilleder udviklet de danske kvalitetsstier.

En gang om året afholder ERA konference & generalforsamling i et 2½ dags program, hvor der også er sat tid at til at vandre, netværke, samt udveksle viden og erfaring om vandring i Europa. De enkelte medlemslande er på skift værter.

I 2022 er det for første gang Dansk Vandrelaugs tur til at være værter for ERA’s konference & generalforsamling.

Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, ERA2022-gruppen, som er ansvarlig for at forberede og organisere European Ramblers’ Associations konference og generalforsamling i Danmark i 2022. I den forbindelse vil ERA2022-gruppen etablere et samarbejde med relevante turistorganisationer, sponsorer og ERA-sekretariatet i Prag.