Ø-tur til Storebælt/Smålandshavet.

Ø-tur hvor vi fredag kører til øerne Enø og Glænø. Lørdag til Agersø fra vores base på Korsør vandrehjem og søndag til Omø. Pris inkl. ophold og fuld forplejning på vandrehjemmet plus færger 1725 kr. Tilmelding senest 1. maj 2019 til mail: nielsmusik484@gmail.com. Betaling til konto 9570 11864503, mrk. Storebælt. Læs mere på dvl.dk.

Velkommen til at deltage i øhop til forskellige øer ved Vestsjælland. Vi mødes fredag på havnen i Karrebæksminde (vest for Næstved). Vi vil dernæst i egne biler køre en rundtur, idet vi begynder på Enø. Her tager vi ud til det særprægede overdrev og spiser den medbragte madpakke. Derefter køre vi til Glænø i Smålandshavet og slutter af med at køre forbi det pragtfulde rokokoslot på Gavnø. Efter rundturen kører vi til Korsør vandrehjem ”Svanegården”, hvor vi skal bo de næste to nætter.

Om lørdagen laver vi samkørsel og kører til Stigsnæs havn og går ombord på færgen til Agersø. På denne smukke ø vil vi vandre rundt 15-20 km (opmåles på prøvetur), og bl.a. besøge dens 2 byer. Vi skal se på en masse historie, såvel som flora og fauna. Det er muligt, at klokkefrøen vil underholde os så kort tid før Sankt Hans. Den findes her som et af de 6 steder i Danmark.

Om søndagen gælder det så Omø. Efter at have taget afsked med vandrehjemmet, kører vi igen til Stigsnæs havn og påbegynder den 50 minutters sejltur til en mindre, men absolut lige så spændende ø. På øen er naturen såvel som idyl helt enestående, både mht. planter og fugleliv. Øen er beskyttet under Ramsar konventionen fra 1970erne, og den har til formål at beskytte de mange vandfugle på øen. Der bliver mulighed for at se rørhøge og måske også tejsten en alkefugl, som ruger i brinkerne og indfinder sig her i enkelte år.
Hen på eftermiddagen tager vi tilbage til Stigsnæs og tager afsked med hinanden efter en tur i forhåbentlig godt vejr og rig på oplevelser.

Prisen for hele turen er 1725 kr. som dækker ophold og fuld forplejning på vandrehjemmet plus færger. Seneste tilmelding med betaling af depositum på 200 kr.: 1. maj 2019 på konto 9570 11864503, mrk. Storebælt. Restbeløb senest pr. 15. maj. 2019.

Nærmere oplysninger fås hos Niels Asmussen på mobil: 61852496 eller mail: nielsmusik484@gmail.com

Velmødt til en havfrisk tur.

Foto: Stemningsfoto fra  en af de danske småøer. Fotograf Peter Steg.

Mødested på kort