Tre øer i Kattegat – weekendtur “bag tremmer”

Velkommen på ø-tur. Mødes fredag ved det gamle Horsens Statsfængsel. Eftermiddagen tilbringes på Hjarnø, ser skibssætningen og en af Danmarks mindste kirker. Lørdag tager vi til den idylliske ø, Tunø, kendt for festival og vandresti øen rundt. Søndag besøges øen, Endelave. Her vandrer vi i smuk natur til Øvre. Tilbagevejen går igennem byen med de mange særprægede bygninger. Tilmelding se dvl.dk/Sønderjylland

Tunø kirke har et enestående tårn der på billedet ses oven byen, idet det ikke rummer kirkens klokke, men derimod er indrettet som fyrtårn.

Historien om denne usædvanlige konstruktion går tilbage til 1770'erne. Dengang var tårnet en halv snes meter højt, og det stod over for en gennemgribende reparation. I stedet for at reparere tårnet kom det på tale at rive det ned. Der har utvivlsomt været mange, der var kede af denne løsning, men den afgørende indvending kom fra en uventet kant: Admiralitetskollegiet protesterede, fordi kirkens tårn tjente som sømærke. Hvis man ville rive tårnet ned, måtte man i stedet anskaffe et andet sømærke. Den foreløbige løsning blev, at kirken fik bevilget en kollekt til finansiering af den nødvendige reparation.

Sammen med en reform af fyrvæsenet i 1798 tog Tunøs degn, Michel Sørensen, initiativ til oprettelse af et fyr på Tunø. Michel Sørensen var ikke alene degn på Tunø, i folketællingslisterne er han benævnt som "lodsernes formand". Amtmanden syntes, det var en god ide, og der blev udarbejdet et projekt til kirketårnets forhøjelse og installation af en lampe på toppen. Den 18. december 1800 kunne Vestindisk Guinesisk Rente- og General-Toldkammer bekendtgøre, at fyret skulle brænde fra 1. februar 1801. Siden er tårnet ombygget og yderligere forhøjet i 1906.

I dag er fyret et elektrisk sektorfyr, der sender sit røde, grønne og hvide lys ud i forskellige retninger

Vi mødes i det gamle Horsens Statsfængsel, fredag kl. 13, hvor vi efter introduktion spiser den medbragte madpakke og bliver indlogeret bag tremmer i stedets gamle sygehus. Eftermiddagen tilbringes på Hjarnø, en idyllisk ø, med bl.a. skibssætninger, midt i Horsens fjord. Efter aftensmad arrangeres rundtur i den gamle del af Horsens.

Lørdag den 8.august efter morgenmad kører vi til Hov færgehavn, hvorfra vi sejler til den bilfrie ø, Tunø. Her vil vi bl.a. se på fugleliv og planter, ligesom vi også vil indsnuse den specielle atmosfære, der findes på den lille ø, med sin egen festival. Vi tager en tur op i det specielle kirke/fyrtårn og får en fremvisning af den lille kirke med rester tilbage fra den katolske tid. Måske får vi øje på tejsten, en alkefugl, der ruger her, som et af de få steder i Danmark. Frivillig aftentur til Den genfundne Bro, vest for Vestbirk.

Søndag den 9.august. Når vi er klar til opbrud kører vi til færgehavn Snaptun, og begiver os på en længere tur til Endelave. Vi gennemtraver øen, ser på naturen og de mange spændende gamle huse i Endelave by. Hjemtur sidst på eftermiddagen. Turen slutter tilbage i Snaptun.

Pris for turen, der indbefatter ophold i 2 sengs værelser, morgenmad og sejlads er 1100 kr. Enkeltværelse koster ekstra 200 kr.

Tilmelding og betaling senest 1. juli til undertegnede. Konto 9570 11864503 mrk. Kattegat.
Turleder Niels Asmussen, mailadresse: nielsmusik484@gmail.com

Vel mødt!

Mødested på kort

Indlæser…