Vandreferie til Lyø og Avernakø

Weekendtur til 2 skønne øer, Lyø og Avernakø. Om tirsdagen besøger vi Lyø, kendt fra tilfangetagelsen af Valdemar Sejr. Vi kommer forbi runddyssen, Klokkestenen og ser Danmarks smukkeste runde kirkegård midt i den idylliske landsby. Senere går turen videre til Avernakø med majstænger og klokkefrøer. Efter ankomst og kaffe kort vandretur. Om onsdagen længere vandretur på øen. Tilmelding se dvl.dk/Sønderjylland.

Weekendtur til de to perler af øer i Det sydfynske Øhav, Lyø og Avernakø. Vi tager færgen fra Fynshav til Bøjden og mødes med øvrige deltagere på Fåborg havn ved Lyøfærgen. Om tirsdagen koncentrerer vi os om Lyø, kendt som øen, hvor Valdemar Sejr blev taget til fange under en jagt. Desuden må nævnes Klokkestenen, som passeres under vores rundgang, samt- efter sigende -Danmarks smukkeste kirkegård, beliggende midt i den idylliske landsby, en såkaldt klynge-forteby. Overalt er der smukke gadekær, hvor tidens bønder har hentet ler til deres klinede huse. Sidst på eftermiddagen tager vi færgen til Avernakø/Korshavn, bl.a. kendt for de mange majstænger og klokkefrøer, som lever her og som beskyttes af den stedlige befolkning på mange måder. Vi får dem muligvis at høre, da de kvækker i perioden helt op til Sct. Hans. Efter kaffen og en lille vandretur er der indkvartering, spisning og hyggeligt samvær. Der er mulighed for at overnatte i eget medbragt telt. Næste dag går vi en længere tur til Korshavn, som har fået navn efter et kapel for søfarende på sydsiden af øen. Turen til den lille ø er ca.12 km t/r, og derefter  vender vi igen næsen hjemad  mod Fåborg.

Deltagerantal:  fra 10-25. (min. – max).

Fra: Fynshav færgehavn: 07.40, ved Lyøfærgen, Fåborg havn, 09.30.

Til: samme sted, onsdag den 10.6. kl.15.00. Færgen til Fynshav sejler kl.17.00. I ventetiden, gåtur og evt. kaffe (for egen regning) i det gamle Fåborg. Tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Senest tilmelding: 25.maj, 2020.

Pris: 800 kr. inkl. færge fra Fåborg t/r, overnatning med morgenmad, eftermiddagskaffe, aftensmad samt frokostpakke til onsdagen.

Nærmere oplysning, tilmelding med betaling 800,00 kr. til turleder Niels Asmussen, E-mail nielsmusik484@gmail.com, tlf. 74450496 / 61852496.

Mødested på kort

Indlæser…