Vandretræf ved den gamle Kongeå-grænse – AFLYST

AFLYST: Vandretræffet 2020 er aflyst på grund af Corona epidemien. Alle deltagere (tilmeldte) får tilbagebetalt deres penge. Vi arbejder for øjeblikket med det rent praktiske. Alle tilmeldte vil blive kontaktet pr. mail. Når/hvis du læser dette i VandreLiv er det forhåbentlig sket.

Mange, mange tak til Jer alle for den overvældende interesse!

Foto: Kong Christian d. X rider over den gamle grænse og ind i Sønderjylland ved genforeningen i 1920.

Vandretræffet fejrer genforeningsjubilæet i 2020
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med det øvrige Danmark. Afdelingerne Esbjerg, Kolding og Sønderjylland, har derfor besluttet, at det skal markeres med et vandretræf ved Kongeåen, hvor vi vandrer i den skønne natur langs den gamle grænse, netop når naturen er aller smukkest i foråret.
Grænsen efter 1864 og indtil 1920, gik fra Hejlsminde i øst, over Vamdrup, fulgte derefter Kongeåen til Gredstedbro. Herfra syd om Ribe til Vester Vedsted ved Vadehavet. Både danske og tyske gendarmer patruljerede langs grænsen på henholdsvis syd- og nordsiden, og vi vil så vidt muligt "gå i gendarmernes fodspor". Under Vandretræffet i Kristi Himmelfartsferien vandrer vi torsdag, fredag og lørdag langs den gamle grænse. Vi vandrer gennem de historiske og naturskønne områder på Kongeå-stien. Afslutningen om søndagen arrangeres på Skamlingsbanken.

Genforeningen i 1920
Vidste du, at den danske grænse til Tyskland, stadig kunne have ligget ved Kongeåen lige syd for Kolding? Sådan kunne Danmarkskortet måske have set ud, hvis ikke dansksindede borgere i den nordlige del af Slesvig i 1920 havde stemt for, at området skulle være en del af Danmark. Danmark havde mistet hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til Prøjsen (tyskere) under krigen i 1864. Den danske konge var hertug i Slesvig, der strakte sig ned til fjorden Slien, med Slesvig by og Dannevirke.
Efter Tysklands nederlag i første verdenskrig fik Danmark Nordslesvig tilbage, da sønderjyderne i 1920 stemte sig hjem – tilbage til Danmark. Det er en af de vigtigste begivenheder i Danmarks historie.
Genforeningen, og de begivenheder der førte til den, og den udvikling, der siden er fulgt, har formet og farvet hele Danmark – og påvirker os stadig den dag i dag. Det gælder f.eks. sangene vi synger, maden vi spiser, bøgerne vi læser, og de aktuelle emner, vi diskuterer. Det gælder vores identitet, sprog, kultur og geografi. Alt sammen har det rod i det, der skete dengang i 1920. Forstå genforeningen på fem minutter – læs artiklen på dette link.

Vandretræf i genforeningens tegn

Vi besøger Genforenings- og Grænsemuseet i Frederikshøj, lidt nord for Christiansfeld, hvor en guide fortæller om den interessante udstilling. Vi vil synger de forbudte sange om aftenen, mange er senere kommet i Højskole sangbogen. På turene vil vi fortælle om overløbere, smuglere etc. Og der er afslutning med et arrangement på Skamlingsbanken.


Foto: Genforeningsstenen hvor Kong Christian d. X red over den gamle grænse. Erling Sørensen.

Program:
Programmet ser således ud. Der kan komme ændringer de enkelte dage.

Torsdagens program
Dagens vandreture starter i Hejlsminde, hvor vi vil se på de mange minder fra tiden før 1920. Turene følger så vidt muligt den gamle grænse, og når vi er ved at være ved vejs ende, er der flere steder vi vil kigge nærmere på f.eks. flere grænsesten, det gamle tingsted, prøjsiske gendarmhuse, de gamle toldsteder, kongestenen i syd, Den gamle Grænsekro m.m.
Efter frokost besøger de der går den korte tur Grænsemuseet, hvor der vil blive vist film med foredrag og rundvisning på museet.
Den lange tur (tur 2) fortsætter yderligere 6 km. På rundturen passeres den gamle grænse på turen langs Taps å (Taps var en af de 8 sogne, der undgik at komme under preussisk styre frem til genforeningen i 1920). Turen følger gamle markveje og stier.
På turen kommer vi gennem Taps, hvor der vil være information om byen, kirken og jernbanestationen. Når Tur 2 er tilbage, får de samme mulighed for at besøge Grænsemuseet med film og foredrag.
Om aftenen er der sang og kaffe m. brødtorte.

Fredagens program
Dagens ruter går gennem noget af de skønneste landskaber langs Kongeåen med blomstrende tjørn, nyudsprungne buske og forårets blomster. Vi går på både nordsiden og sydsiden af Kongeåen og med udsigt over ådalen eller følger åens slyngninger tæt med dens dyre- og planteliv. Vi følger den gamle grænse langs Kongeåen, ser minder fra genforeningen og spor fra tiden under tysk herredømme. Vi hører om historiske begivenheder langs ruten, den nationale frihedskamp, smugleri og historier om flugten over Kongeåen. Der er en lang rute på 18 km og en kort på 14 km.
Ruterne går fra Knag Mølle, domænegården Lundsgård, Skodborghus Slot, Frihedsbroen, Huset Friheden, Skibbelund Krat (lang rute), Det Junkerske Stemmeværk til Foldingbro.
Om aftenen er der foredrag om genforeningen af Jørgen Kloppenborg-Skrumsager og vi synger de "forbudte sange" og andre sange om genforeningen fra Højskolesangbogen.

Lørdagens program
Den gamle grænse blev i 1864 etableret syd og øst om Ribe. Esbjerg Kommune vil i forbindelse med Genforeningsjubilæet etablere en vandresti, som følger den gamle grænses forløb. Der vil blive opsat 3 nye gendarmhuse, et ved Vester Vedsted, et ved Gelsbro og et ved Villebølle. De nye Gendarmhusene, som skal fungere som infohuse, er lavet i beton, hvorimod de oprindelige var lavet af træ.
Der vil fra den nye vandresti hele tiden være muligt at se forløbet af stien, idet der bliver opsat 30 stk 3,5 m høje markeringspæle på den 33 km lange vandre rute. Stien er under etablering og forventes færdig til Kristi Himmelfartsferien hvor der skal være et stort folkemøde i Ribe i forbindelse med Genforeningsjubilæet 2020. De to lørdagsture er derfor ikke færdigplanlagte og vil nok først blive det engang i starten af foråret.

Den korte vandretur, vil være på den ny etablerede grænsesti længst vestpå. Vi skal vandre på Kong Christians den Tiendens Dige, med udsigt ud over Vadehavet. Vi kommer forbi grænsesten nr. 1.  Grænsesten nr. 1 er placeret der, hvor grænsen var fra 1864 til 1920. Vi fortsætter til Råhede, Vester Vedsted. I Vester Vedsted kommer vi forbi ungdomshøjskolen, som bl.a var skjulested for flygtningen. Turen er ca. 10-12 km.
Den lange vandretur vil være i den tyske del fra 1864 – 1919 i Stenbækplantage med historisk fortælling omkring Gelsbro med Gendarmhus, gamle toldsteder og Patruljestien på Åskov Hede. Turen er ca. 18-20 km.
En aften med festmiddag, sang og afslapning.

Søndagens program
Afslutning på Skamlingsbanken med vandretur, fællessang og jubilæumsfesttale ved historiker Jørn Buch.
Udstillingen mm på Skamlingsbanken er p.t. under ombygning i forbindelse med Genforeningsjubilæet. Der kan derfor forekomme mindre ændringer til dagens program.

Indkvartering
Indkvartering er på SportsHotel Vejen i dobbelt- og enkeltværelser. Se dette link.

Pris inkl. linned og håndklæder
Dobbeltværelse pris kr 3300 pr person.
Enkeltværelse pris kr 4400 pr. person.
Prisen omfatter fuld forplejning med middag på ankomstdagen, morgenmad, madpakker på turene og middag om aftenen. Morgenmad og madpakke på afrejsedagen. Drikkevarer købes efter regning.
Bustransport frem og tilbage til vandreturene.

Tilmelding – Venteliste
Tilmeldingen åbnede den 10. januar kl 18. Turen er udsolgt. Der oprettes en venteliste snarest efter 1. marts.
Du får brug for dit medlemsnummer. Ønsker du at dele et dobbeltværelse med en bestemt person, får du brug for vedkommendes medlemsnummer også hvis det er din partner. Tilmeldingen er bindende og kun for medlemmer af DVL.

Du tilmelder dig ventelisten her på et link der oprettes senere.
Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.

Turledere:
Jytte Stycke, tlf. 30 52 05 92, mail: jytte.stycke@gmail.com
Christine Riis, tlf. 26 39 50 20, mail. christinestinne6@gmail.com
Ingelise Sørensen, tlf. 24 84 90 93, mail: ims@mail.dk
Liva Clausen, tlf. 22 87 07 32, mail: 158claus@gmail.com
Dora Jensen, tlf. 61 75 11 75, mail: dorajensen1970@gmail.com
Erling Sørensen, tlf. 30 42 28 24, mail: erlingdvl@gmail.com.

Velkommen til Vandretræf 20. – 24. maj 2020 i Vejen.

 

Mødested på kort

Indlæser…