Årsberetning 2022

Så er vi kommet gennem et år uden Corona-restriktioner – Det var dejligt.

Stor tak til vore turleder for dejlige ture og også tak til bestyrelsen, som igen i år, har gjort et godt arbejde, på hver sin måde.

I 2022 har vi haft 93 ture/aktiviteter med 1869 deltagere, heraf 32 gæster. Da vi har noteret hvor mange km, der er blevet gået, kan vi konstatere, at vi sammen har vandret 14.895 km, hvilket giver et gennemsnit på 160,16 km, pr. tur, der er gået.

Vi har hen over året, haft 6 planlægnings møder. Disse møder afholdes dels for at planlægge kommende ture, men også for at orientere/inspirere hinanden.  Endvidere har vi haft 3 bestyrelsesmøder. Også her orienterer vi hinanden om, hvad der sker i vores afdeling.

Hen over året, har vi blandt andet deltaget i:

Skype møder om ”Fastholdelse af medlemmer”. Det var i starten ret givende, for her gav vi hinanden gode råd og ideer. Sidenhen gik gassen af ballonen, så efter sommerferien gled det stille ud.

Grønt Forum, som er under Frederikssund Kommune. Her har Kirsten deltaget i 4-5 møder. Det handler   bl.a.  om samarbejde mellem forskellige foreninger. Målet er at fremkomme med en fælles naturhandleplan, der fokusere på grønt miljø, til land, til vands, kyster, by natur og biodiversitet, samt naturoplevelser.

Vi har et samarbejde med Parkteatret, der hen over sommeren gik ud på, at Parkteateret havde indtalt nogle lokale historier/hørespil, som vi så hørte forskellige steder i Frederikssund Kommune. Parkteateret havde indkøbt en transportabel – lille højtaler, til formålet, og det gik efter nogle startvanskeligheder, udmærket.  Det samarbejde håber vi på, fortsætter i 2023.

På generalforsamlingen, den 27/8 2021, lovede Ole Marcher, at hvis vi fik Covid- penge retur, så ville de blive brugt på afdelingens medlemmer. Den 10-5 fik vi så 6.286,00 kr. indbetalt på vores konto.

Det blev til en dejlig tur med bus fra Frederikssund Station til Stevns, hvor der deltog 37 medlemmer.Alle var glade for turen og afdelingen måtte ud over Covid-penge, betale 999 kr.

Pinseturen gik i år til Viborg, hvor der deltog 30 i alt. Med base i Viborg Vandrehjem, var der mange gode vandre oplevelser i området.

Conni og Inge, har deltaget i infomøde om hjemmesiden og turdatabasen, på Kultorvet. Disse  kører på to forskellige systemer, og det syntes Inge gør det lidt besværligt, blandt andet fordi nogle af teksterne står på engelsk!

Fra midten af året, har vi nu sendt velkomstbrev, til alle nyindmeldte. Der har været positive retursvar.

Årets turleder tur gik i år til Kalundborg, med base i Kalundborg Vandrehjem. Tur til Røsnæs og planlagt tur til Sejerø, men p.g.a. kraftig vind, kunne færgen ikke sejle. Så en plan B, blev ”Bjergene i Odsherred”. Også en tur rundt om Skarresø blev det til, inden vi sluttede af på Bromølle Kro, med kaffe og æblekage.

Julefrokost for bestyrelsen blev afholdt den 15. november i Vivis Cafe.

De vedtægtsændringer, der blev godkendt på vor generalforsamling den 28-1 2022, blev endeligt godkendt i vedtægtsudvalget, svaret kom den 23-9 2022!!

Årets julehyggetur, var den 10. december og blev efter en kort vandretur, holdt i Frivillighuset med 26 medlemmer.

Ved udgangen af 2021, havde vi et medlemstal på 223. Pr. 30/12 2022 havde vi et medlemstal på 229.

Turleder:

 Alf Lorentsen er stoppet  pr. 4. februar, efter eget ønske.

Vi er 11 turledere, men kan sagtens bruge flere. Der afholdes kursus for nye turledere, som det er gratis at deltage i. Hvis du vil deltage, så kontakt mig.

Pia Omdal – Formand

Frederikssund