Årsberetning for 2019

Årets gang i småt og stort

Først vil jeg sige en STOR TAK til vore turledere. Uden jer havde vi ikke fået de dejlige vandreoplevelser. Det har vores dejlige medlemmer og gæster også nydt godt af.

I 2019 har vi haft 97 ture/aktiviteter med deltagelse af 2564 medlemmer og 59 gæster. Da vi har noteret hvor mange km, der er blevet gået, kan vi konstatere, at vi tilsammen har vandret 19.589 km. Det giver et gennemsnit på 7,64 km. pr. deltager. Da Tirsdagstraverne, står for 53 % af disse ture og hver tur er 6-7 km, så er det godt gået.Vi har også haft 6 planlægningsmøder og 3 bestyrelsesmøder. I år holdt vi for første gang en julefrokost for bestyrelsen. Endvidere har vi deltaget i Formandsmødet og Landsmødet.

Ved formandsmødet den 5. maj, deltog Ole og jeg. Et af punkterne var ændring af revision og regnskabsregler. Ole var den 29. september på kursus omkring ny regnskabsføring. Pr. 1-1 2020 skal alle afdelinger føre regnskab på samme måde.

generalforsamlingen den 31. januar 2019, blev der udtrykt ønske om, at dagsorden til generalforsamlingen fremover blev lagt på afdelingens hjemmeside. Det er nu efterkommet.

Nu er også bestyrelsesmedlemmernes navn m.m. lagt på hjemmesiden. Afdelingens vedtægter ligger her ligeledes.

Nyt er også, at der ved næsten alle ture er lagt et foto fra området, hvor turen er planlagt.

Sejltur med M/S ”Svanen” den 2. april, hvor der var 46, der først sejlede under Kronprins Frederiks Bro og bagefter under Kronprinsesse Marys Bro. Flot tur i sol og blæst.

28. april havde SOS Børnebyerne lavet et flot arrangement. Konceptet var ændret, men der kom kun 16-18 deltagere. Derfor ønsker vi ikke af deltage fremover.

25. maj var der Nattergaltur. Der var ikke mange der gik med på turen, men dem der var, var glade for kaffe og morgenbrød på Frivillighedsstedet, efter turen.

Pinsetur: Turen gik til Søhøjlandet – Østjylland – Samsø, med base i Danhostel Skanderborg. 33 medlemmer nød de dejlige vandreture.

Tirsdag den 9. juli blev vi delt op i to grupper. Nogle  gik med Hugo som turleder, og andre gik til Strandvejen. Her mødte vi Hanne L, som havde samlet sten sammen, som vi kunne male på. Under Hannes kyndige vejledning sad vi i sandet og malede.  Det var en ny dejlig oplevelse for alle.

Vandrenes Dag: Her var 2 ture. En fra Skibby til Møllekrogen med 14 deltager. En i Gulddysse Skov med 21 deltager. Vi  havde en dejlig turleder tur, hvor vi boede på Camping og Feriecenter Samsø.  Dejlige vandreture i Brattingsborg Skov – Vestborg Fyr – Ballebjerg – Nordby og Stauns.  Ombord på færgen fra Ballen Havn nød vi kaffe/te med kage.

Vi var også repræsenteret i Frivillig Fredag, der blev afholdt torsdag den 27. september i  El-værket. Vi  havde et bord med diverse info om DVL. Der var ikke mange besøgende! 

Kronprinsesse Marys Bro

Et af årets højdepunkter (22 m.o.h.) var den 28. september med indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro. Tirsdagstraverne har fulgt brobyggeriet ca. hver 6. uge fra oktober 2017. Kronprinsesse Mary var selv til stede og klippede den røde sløjfe over. Indvielsen blev holdt som en folkefest med broløb/taler /underholdning m.m.. Omkring 265 DVL-deltagere gik over broen i samlet flok, de fleste med buffér med DVL/Fjordforbindelsens  logo .

Den 6. oktober havde Tirsdagstraveren 10-års fødselsdag.  Fødselsdagen  blev fejret tirsdag den 8. oktober. Vandringen startede – i regnvejr – fra Frederikssund St. til Gerlev Kro. Trods vejret var vi 50 der nød  kaffe/te og lagkage. Endvidere var der taler og gaver – TAK .

Vores juletur med efterfølgende  juleboller/gløgg og derefter raflespil om de medbragte pakker, foregik på Pedersholm i Oppe Sundby.

Vi sluttede af med en tur den 31. december, hvor vi var 14, der gik en kort tur og derefter  fik boblevand og småkager hos mig.

Udover ovennævnte ture, har vi også deltaget i:

DVL Regionsmøde Øst: Det foregik i år i Lyngby

Der var 8 afdelinger repræsenteret, med 14 deltagere.  Conni og jeg deltog fra Frederikssund. Generelt er der medlemstilgang i flere afdelinger.

Københavns afd.:  Krav til turleder: skal min. lave fire ture og deltage i et turledermøde om året.

Gentofte afd.: Sender nyhedsbrev ud til nye medlemmer.

Roskilde afd.: Samarbejder med DGI

Storstrøm: De 2 underafdelinger  – Næstved – Lolland – kører (vandrer) hver deres ture

Nordsjælland: Sveriges ture er en succes.  Er engageret i Kongernes Nordsjælland

Bornholm: Ny formand

Lyngby:  80 år i 2019

Fælles: DVL bliver 90 år i 2020, hvordan skal det markeres?

Genopfriskningskursus i 1. hjælp blev gennemført med 14 deltagere og Bent Kauffmann som instruktør.

Alle turledere har fået fleece jakke/vest med logo og afdelingens navn. Også nye navneskilte har alle turleder fået.

I Kommuneregi, sidder jeg i Grønt Forum: Det er et forum hvor der er 11-12 organisationer, bl.a. Friluftrådet, DOF, DN, Vandrådet m.fl. plus forskellige afdelinger fra kommunen. Her kan alle deltagere komme med ønsker/forbedringer til natur/vand/klima.

På grund af nedskæringer i Kommunen har der kun været afholdt 2 møder. Det sidste møde tirsdag den 3. december deltog jeg ikke i.  Til dagsordenen, have jeg sendt et spørgsmål: Hvor når bliver der gjort noget med den nedsunkne bro i Sillebro Ådal”

Svaret er: ” Der ”forskes” i Pias ”oversvømmelse”.  Novafos er sat på sagen. ( Novafos er et vandselskab m ed 9 kommuner bl.a. Frederikssund)

Turleder: Hanne M har den 30. oktober meddelt, at hun på grund af manglende tid og dårlige knæ stopper som turleder. Tak til Hanne M for de mange dejlige ture, du har ført os igennem.

Hugo er sygemeldt indtil videre.

Vi har i år haft 1 25 års jubilar: Hans Granholm, Kocksvej 13 st. 2 – 3600 Frederikssund, som fik tilsendt diplom fra Kultorvet.

Med udgangen af 2019, havde vi et medlemstal på 258. Det oplyste medlemstal pr. 31.12.2019 er vejledende, idet det endelige medlemstal pr. 31.12.2019 først kan opgøres medio marts 2020. Dette skyldes den nye ordning med rullende indmeldelse samt udsendelse af to betalingspåmindelser. Først i året 2020, har der været både udmeldinger og indmeldinger, men den 30-1 2020 er medlemstallet på 250!

Pia Omdal – Formand – Frederikssund afdeling.