Årsberetning for 2020

Året tema – Topture

 

Der var lagt op til mange god topture hen over året. Men desværre blev det meget anderledes, idet Covid-19, kom til landet.  Vi nåede dog at afholde 2 Topture. Samarbejdet mellem Roskilde afd. og Frederikssund afd. om et stort topmøde i Hedeland den 13. juni, havde vi alle lagt et stort forarbejde i. Men det måtte desværre aflyses. Dansk Vandrelaugs 90 års jubilæum den 18. maj måtte ligeledes aflyses.

Hen over året, har der været flere restriktioner, således måtte vi en overgang max være 50 deltagere, senere 10 deltagere. For at det kunne lade sig gøre, var der centralt tilmelding til alle ture. Derudover har HER, været små vandregrupper, der selv har fundet sammen. Men heldigvis har vi alligevel kunne afholde nogle få – men gode – vandreture, godt nok ikke med så mange deltagere som ellers, men der ER blevet vandret.

STOR TAK TIL VORE TURLEDER, DER TRODS ALLE BESVÆRLIGHEDER – TILMELDINGER – HAR HOLDT HUMØRET OPPE,  OG LAVET NOGLE DEJLIGE VANDRETURE.

I 2020 har vi haft 65 ture/aktiviteter med deltagelse af 1327 medlemmer, heraf 26 gæster. Da vi har noteret hvor mange km der er blevet gået, kan vi konstatere, at vi tilsammen har vandret 9.657,4 km. Det giver et gennemsnit på 7,27 km. pr. deltager.

Vi har haft 5 planlægningsmøder. Den 10. juni blev det – på grund af Corona – holdt ved shelters nær Grønlien Sø. Det var en anderledes oplevelse, men alle var med på ideen, og glade, da kaffen og kage kom på bordet.

 Vi havde en dejlig turleder tur, hvor vi boede på Sakskøbing Vandrehjem. Med udgangspunkt fra Vandrehjemmet, besøgte vi blandt andet, Fejø og Femø.

 Turleder:

Desværre har vi måtte sige farvel til tre turleder, der efter eget valg har besluttet at stoppe.

Det er Maja Nielsen – Frode Sylvest Pedersen og Hugo Hansen. Vi kommer til at savne jeres gode ture, og ikke mindst, de gode fortællinger.

MEN

 Vi har også fået nye turleder i år. Det er Jannie Sjøgren – Mikael Sjøgren – Niels Erik Smith – Ruth Krog – Johan Gaunitz, de har alle været på turleder kursus i 2020. Vi glæder os til at, komme med på deres ture fremover.

Vi har i år haft 2 40 års jubilar: Carl Chr. Lund Andersen og Jette Kierkegaard, der begge har fået tilsendt diplom fra Kultorvet.

Med udgangen af 2019, havde vi et medlems tal på 258. Pr. 31-12 2020 er medlemstallet på 235!

Pia Omdal – Formand – Frederikssund afdeling.