Nyhedsbreve

DVL’s landsforening og afdelinger udsender nyhedsbreve til medlemmer, frivillige og omverdenen.

Redaktørerne af disse nyhedsbreve udveksler erfaringer via en mailingliste. Hvis du vil med på den liste, bedes du kontakte Camilla desangående.