Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget består af følgende medlemmer:

Birte Leth Pedersen
Rasmus Skytte
Gitte Madsen
Nanna Floor Clausen

 

Referat fra møde i turudvalget d. 18/11 2019

Til stede ved mødet: Gitte Madsen, Nanna Floor, Rasmus Skytte, Liva Clausen, Jytte Elmbo, Niels Staal, Birte Leth.

 

  1. Regler for ture og turledere.

Vi snakkede om hvordan regler og rammer er for ind- og udlandsture i Dvl regi. Dette fordi der var usikkerhed om fx forsikrings spørgsmål ved udlandsture.

Interesserede kan læse derom på  Landsforeningens  hjemmeside under ”frivillig”.

  1. Forslag til nye ture.

 Intentionen med at nedsætte turudvalget er at forsøge at inspirere til nye ture samt evt. at inspirere flere at vore medlemmer til at få lyst til at planlægge og lave  ture.

Vi har talt om at det måske kan være en ide at flere går sammen om at lave ture, både dags- og overnatnings ture, da det både kan være sjovere og nemmere.

Der var forslag om flere forskellige former for ture:

Temature: 

Fx.

Historiske ture

Kunstture: museer, arkitektur, byvandring og alt  andet der kan findes på .

Kultur oplevelser

Ornitologiske ture

Der er ingen grænser for gode og spændende ideer,. Dette er blot hvad vi lige kom på som muligheder.

Sociale arrangementer.

Vi talte om fællesspisning på Odeon.

En  sommer tur med fællesspisning i det grønne

Igen der er ingen  begrænsning for gode ideer.

Turforslag – primært forslag til ture med overnatning.

Kyst til kyststien (fra Blåvand til Vejle)

Samsø

Endelave

Bornholm

København

Hjarnø mv.   Liva og Birte forbereder denne tur

Fanø

Fur.  Liva og Rasmus forbereder denne tur

Igen igen er dette kun nogle muligheder, I hele Danmark er der jo smukke og spændende ture at vandre . Det er kun fantasien der sætter grænser.

Er du/I interesserede i at være med til at arrangere en af de foreslåede ture, kan du skrive til mail birteleth@gmail.com og sige hvilken tur du er interesseret i. Jeg vil så formidle kontakten mellem de der har meldt sig på som interesserede på samme tur.

En anden mulighed er at skrive til vore fælles gmail og der skrive hvilken tur du/i gerne vil planlægge og så søge efter nogle der vil være med.

Skrives via vores gmail er det vigtig at skrive Navn og mailadr., så der kun skrives tilbage til den pågældende der har sendt mailen elles kan det blive lidt kaotisk .

En tredje mulighed er selvfølgelig at der snakkes samme på vore ture, eller at vi jo bare kender en  som vi kunne tænke os at lave en tur med.

Alt dette her for at forsøge at udvikle afdelingen på fyn.

 

Sluttelig snakkede vi om der måske kunne være stemning for at lave nogle ture med et lidt højere komfort niveau end det vi plejer. Der tænkes her på overnatningsture.
Det blev formuleret således. Skal vi nødvendigvis altid gå efter at gøre det billigst muligt?

Vi ser frem til at få tilbagemeldinger på vores tanker og ideer.

Venlig hilsen
Turudvalget.

Næste møde i udvalget er d. mandag d. 23/3 kl. 10.00 hos Rasmus.

 

Referat af møde i aktivitetsudvalget DVL Fyn  14.08.2019

Referat fra aktivitetsudvalgets møde d. 28/10 2019