Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget består af følgende medlemmer:

Medlemmer:
Rasmus Skytte
Marianne Honoré
Ulf Løbner-Olesen
Nanna Flor Clausen
Mie Svidt

Møde nr. 1 – Tirsdag, den 26. april 2022

Ture

Tur-indhold
Udvalget enedes om at opfordre medlemmer, der har en viden på et specifikt område, og som gerne vil dele den med andre, til at melde sig. Det er ikke tanken, at de skal være turledere, med mindre de ønsker det, men at de kan indgå som makker til en turleder, der så kan koncentrere sig om at planlægge turen, og ”Viden-personen” kan bidrage med input under turen.
Medlemmerne kan evt. tage udgangspunkt i det eksisterende program og dernæst byde ind med deres specialviden i relation til en specifik tur. Det mest optimale ville være, om de ville kontakte turleder inden turen, så også varigheden af turen kan afstemmes og holdes, men ellers at henvende sig til turleder ved turens start og informere om deres påtænkte bidrag.

Samkørsel
Nanna lovede at kigge på en forenkling af forklaringen på, hvordan man kommer på Google-mail-listen, så flere kan komme på og bidrage til samkørsel.
Måske skal opfordringen tydeliggøres i programmet?! Nanna opfordrer igen i nyhedsbrevet.

OutDoor Active
Udvalget talte om at lave et éndags kursus i planlægningsprogrammet OutDoor Active for de medlemmer (ikke nødvendigvis turledere!), der har lyst at lære det i selskab med andre og få prøvet det af samme dag. Bolbro Beboerhus kunne lægge lokale til, og en kort prøvetur kunne testes derudfra. Udvalget opfordrer alle interesserede til at starte med at læse vejledningen, der ligger på DVL’s hjemmeside under ”Vandring”/”Apps og andre hjælpemidler” (Der afholdes først on-line kurser igen til efteråret 2022).

Turlængde
Udvalget er bevidst om, at der er et generelt ønske om flere korte ture (10-12 km) på hverdage og at kun aftenturene er på under 10 km.

Socialt samvær

Nye medlemmer
Nanna mener ikke, at der er basis for intro-møder for nye medlemmer, men der var enighed om vigtigheden af en god velkomst til nye medlemmer. For eksempel kunne man opfordre eksisterende ”ældre” medlemmer til at agere ”velkomst-værter” og snakke lidt med de nye under turen. Dette forudsætter, at turleder ved hver tur husker at spørge om der er nye medlemmer til stede ved den pågældende tur.

Traditioner
Udvalget talte om, at vi kunne opbygge nogle traditioner med tilbagevendende aktiviteter omkring begivenheder som f.eks. Skt. Hans/Midsommer, Jul/Midvinter, Høst, Forårsjævndøgn, Efterårsjævndøgn eller hvad man kan finde på. Nye forslag er velkomne!

Fælles spisning, m.m.
Fællesspisning har ikke kunnet gennemføres p.g.a. corona, og udvalget talte om at genoptage aktiviteten. Marianne tilbød at undersøge om der kunne findes et egnet spisested, f.eks. på havnen, som kan rumme nok personer til at vi kunne spise sammen dér, med visse mellemrum (ikke nødvendigvis efter en vandretur).
Udvalget talte også om en evt. grill-aften/høstfest et sted, hvor vi kan komme til en stor grill og medlemmerne selv kunne medbringe kød og tilbehør.
Ligeledes kunne vi ud over fælles spisning tænke os en form for ”After Walk”, hvor man evt. drikker den sidste kafferest fra thermo’en eller graver en sodavand/øl frem fra bagagerummet mens man runder turen af. Alt sammen i ”Fællesskabets” tegn, som er tema for næste år.

Kommunikation

Google-listen
Det skal tydeliggøres, hvordan man kommer på Google-mail listen, og medlemmerne skal atter opfordres via både nyhedsbrev og hjemmesiden til at melde sig på den. Det ville lette kommunikationen meget for f.eks. formanden, hvis hun kan nå ud til alle med en enkel mail med hurtige beskeder eller en sjælden aflysning o.l.

Idé-bank – input fra medlemmer
Medlemmerne opfordres via formandens nyhedsbrev og hjemmesiden til at komme med gode ideer til ture eller andre emner, der kan være til fælles gavn. Input/forslag sende til formanden.

 

Næste møde er aftalt til 25. august 2022, kl. 10-12 hos Rasmus Skytte.

/Mie

Referat af møde i aktivitetsudvalget DVL Fyn  14.08.2019

Referat fra aktivitetsudvalgets møde d. 28/10 2019