Generalforsamling

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Formandens beretning

Kassererens beretning

Indkomne forslag.

 

Formand:             Nyvalg

Kasserer:             Gunde Jepsen

Best.medlem:     Annette Thyregod

Best.medlem:     Bente Fugl

Best.medlem:    Carsten Myntman – modtager genvalg

Best.medlem:    Nyvalg

Best.supp.:         Erik Juul Knudsen  – modtager genvalg

Best.supp.:         Nyvalg

Revisor:              Elise Hviid

Rev.supp.:         Jytte Holst

Deltagere til Landsmødet:

4 delegerede + 2 suppleanter

Eventuelt.

General statistik 2020

Medlemstal:
2013  427
2014  557
2015  602
2016  710
2017  782
2018  844
2019  847
2020 830

Aktiviteter:
2013  59
2014  74
2015  103
2016  119
2017  120
2018  131
2019  144
2020 104

Deltagere:
2013  1396
2014  2059
2015  3120
2016  3892
2017  3758
2018  4381
2019  4917
2020 2942