Fyns natur – Danmarks grønne hjerte

Det er en ualmindelig flot bog Erik Vinther og Søren Kirk Strandgaard har skrevet! Den er smuk og indholdsrig, formidler en masse faglig viden, er fornemt illustreret af Bert Wiklund og er tydeligvis skrevet med et stort engagement i naturen og dens bevarelse.

Gulstav Mose med vildheste er en del af Fyns natur. Foto Bert Wiklund

Gulstav Mose med vildheste. Foto Bert Wiklund

Af Leif Iversen

Med en vægt på godt 2,5 kg fordelt på 440 sider er Fyns natur ikke en bog, man lige tager med i rygsækken – den hører snarere til på bordet derhjemme, i sommerhuset, eller den kan tages med i bilen på de udflugter, som den så inspirerende lægger op til. Det er vel at mærke ikke bare en coffee table-bog, som man kun bladrer i. Den er til for at blive læst i, og den er beregnet til at blive brugt igen og igen.

Lærerig indledning

De første 40 sider giver en overordnet beskrivelse af naturgrundlaget på Fyn og de forskellige naturtyper såsom agerland, moser og enge, kystområder, overdrev, heder og skove. Desuden er der et fyldigt afsnit om naturbeskyttelse, forvaltning og genopretning af naturarealer – et afsnit, der afspejler forfatternes store personlige engagement.

På forbilledlig vis retter beskrivelserne sig både mod læsere med en vis faglig baggrund og andre med almindelig interesse i at lære mere. Jeg har nu fået kendskab til forskellen på højmose, hængesæk og avneknippemose – den sidste havde jeg ikke hørt om før! Jeg har ligeledes læst om, hvordan mange af markernes stendiger er beskyttet af museumsloven.

61 udflugtsmål

Herefter følger detaljerede beskrivelser af ikke mindre end 61 skønne naturområder rundt om på Fyn og de omkringliggende øer. Som forfatterne skriver, er der ikke på Fyn de store udstrakte naturarealer til mange dages vandring (nogle lokaliteter er bare et par hektar), og nogle af beskrivelserne lægger mere op til besøg, hvor vandreren kan fordybe sig og opleve landskabet, geologien og arterne.

Hvert afsnit indledes af forfatteren med en kort personlig beskrivelse eller en lille anekdote, såsom for Klakkebjerg:

– Jeg har altid nydt det dramatiske landskab ved Klakkebjerg. Der er et for egnen overraskende kuperet landskab med en mageløs udsigt.

For hvert område er der et kort faktuelt afsnit om ejerforhold, faciliteter og beskyttelse, efterfulgt af velstrukturerede beskrivelser af fx geologi og landskab, udnyttelsen, naturen, specifikke eller sjældne arter og til sidst en konkret anvisning på, hvad du bør se. Disse beskrivelser er på samme tid indholdsrige og let læselige.

På mine vandreture vil de inspirere mig til ikke blot at kigge hurtigt ud over et landskab og vandre videre, men også til at se ned, frem, ind mellem træerne og at dvæle ved det, jeg får øje på.

Fremragende fotos

Bogen er omfattende illustreret med fremragende fotos af landskaber, blomster, svampe, mosser, isfugle, insekter osv. Det er ikke bare glansbilleder, der skal give et æstetisk løft, for der er også gråvejrsbilleder eller lidt tåge hist og her. De er med til at give bogen autenticitet. Billederne knytter sig fint til den omgivende brødtekst, og en fremragende detalje er, at de tilknyttede billedtekster også bidrager med lidt flere ord og præcis, relevant viden.

Fotograf Bert Wiklund står bag bl.a. disse billeder i Fyns natur – klik og se i fuld størrelse:

For alle de 61 naturområder er der udarbejdet rigtig gode kort, der tydeligt viser lokaliteten, naturområdet, stier, parkering m.m. Enkelte af kortene er desværre blevet skaleret meget ned i forbindelse med opsætningen af siderne, hvilket går ud over læsbarheden. Og det er da ærgerligt for det ellers så gode kortarbejde.

Stort engagement

Forfatterne beretter gerne om personlige oplevelser, så man fornemmer tydeligt deres viden om og begejstring for naturen, deres engagement i naturbevarelse og genopretning og deres lyst til at formidle alt dette til læserne.

Det paradoksale er, at man ikke helt ved, hvem der skriver hvilke afsnit. For udover glimtvise henvisninger til deres arbejde og et glimrende billede af forfatterne og fotografen på sidste side, bliver man overhovedet ikke præsenteret for dem.

Det er måske et udslag af klædelig beskedenhed, men en hurtig internetsøgning antyder en årelang erfaring og stor faglig ballast, som de sagtens kunne have vedstået i dette ualmindelig flotte værk!

Forfattere: Erik Vinther og Søren Kirk Strandgaard
Foto: Bert Wiklund
Titel: Fyns natur
Omfang: 440 sider
Forlag: Lindhardt & Ringhof
Pris: 399,95 kr.


DVL’s frivillige anmeldere ser nærmere på udbuddet af bøger om vandring, så du nemmere kan lade dig inspirere og søge viden rette sted.

Find flere boganmeldelser her