Generalforsamling og ny bestyrelse

Den 12. august afholdt DVL Herning-Ikast generalforsamling i Ikast Bibliotek, hvor der deltog 36 medlemmer.

Herning-Ikasts nye bestyrelse 2021

Herning-Ikasts nye bestyrelse 2021 - dog uden Ove, som var bortrejst.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Merete Christensen, der dermed afløser Ingrid Mikkelsen.
Næstformand: Søren Kværnø
Sekretær: Betty Mogensen
Kasserer: Kaj Søgaard
Bestyrelsesmedlem: Freddy Hermansen
Bestyrelsesmedlem: Ove Lynderup
Bestyrelsesmedlem: Inge Eriksen