Stor TAK til Ingrid

Ingrid er holdt som formand og er trådt ud af bestyrelsen efter 27 års virkelyst.

Vandrere på Planetstien. Foto Hugo Mejer Hansen

Vandrere på Planetstien. Foto Hugo Mejer Hansen

Ved generalforsamlingen den 12. august afgik Ingrid som formand og bestyrelsesmedlem af DVL Herning-Ikast.

Ingrid har været en del af DVL Herning-Ikast, siden den blev stiftet. Derfor skal der lyde en stor TAK til Ingrid for indsatsen.

Helge Lund har lavet en kort gennemgang af Ingrids virke frem til i dag:

Ingrid Mikkelsen
Ingrid Mikkelsen.

Dansk Vandrelaug havde i mange år ikke en afdeling i Herning, men i februar 1994 fik man indkaldt til en stiftende generalforsamling. Det foregik på Kulturellen i Nørregade.

Der var mødt 7 personer, hvoraf det viste sig at en af dem var gået forkert (skulle vist til møde med cyklistforbundet).

Man blev hurtigt enige om at stifte en ny afdeling. De øvrige 6 fremmødte blev alle valgt til bestyrelsen – blandt andre Ingrid Mikkelsen og vores nuværende revisor, Ellen Marie Vestergård.

Mangeårig formand

Ingrid har således været medlem af bestyrelsen i godt 27 år, heraf de seneste halve snes år som formand i lokalafdelingen – noget af en bedrift.

I mange år var hun DVL’s lokale repræsentant i Friluftsrådet, hvor hun var aktiv i en særlig arbejdsgruppe. Desuden har hun været medlem af landsstyrelsen i et par perioder.

Kæmpede for hverdagsturene

I mange år var afdelingens koncept en lørdags- eller søndagstur om måneden, men på et tidspunkt prøvede vi at gennemføre ture på hverdage, hvilket især Ingrid var primus motor i. Vi brugte størstedelen af vores afdelingstilskud til at annoncere turene i HerningBladet, men på et tidspunkt var tilslutningen så ringe, at vi var tæt ved at opgive.

Men Ingrid holdt fast, og pludselig kom der gang i hverdagsturene – og resultatet taler jo for sig selv. Hverdagsturene er først og fremmest Ingrids fortjeneste.

Det seneste initiativ fra Ingrid er lunteturene, som vi håber kan blive en fast aktivitet.

Så alt i alt har Ingrid ydet en beundringsværdig indsats for Vandrelauget.