Bestyrelsen

Bestyrelsen 2018:

Lis Nielsen (formand) formand@kbh-dvl.dk
Jes Hermansen (næstformand)
Ingrid Sørensen (kasserer)
Anita Garbers (turkoordinator)
Bente Bisp Nielsen (sekretær)
Anita Munck
Inge-Lise Kvorning
Tove Skands
Holger Vallentin
Grethe Aagaard (suppleant)