Bestyrelsen

Bestyrelsen 2018:

Lis Nielsen (formand) formand@kbh-dvl.dk
Anita Garbers (turkoordinator)
Bente Bisp Nielsen (sekretær)
Marianne Bertelsen (kasserer)
Inge-Lise Kvorning
Holger Vallentin
Bente Frænell
Jens Erik Christiansen (næstformand)
Grethe Aagaard (suppleant)