Generalforsamling 2019

Generalforsamling for Københavnsafdelingen 2019 finder sted
lørdag den 23. marts kl. 14 i Kulturstationen Vanløse,
Frode Jakobsens plads 4, 1 sal 2720 Vanløse .

Som opvarmning til Generalforsamlingen er der 2 vandreture:
Lang tur på 9 km fra Brøndbyøster St. kl . 10. Se mere i Turdatabasen   
Kort tur på 5 km fra Rødover Centrum kl 11.30. Se mere i Turdatabasen 

 

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering fra kredsene
 4. Orientering fra Sommerhusene
 5. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Valg:
 • a) afdelingsformand
 • b) øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • c) revisor og suppleanter
 • d) landsmødedeltagere

9. Evt.

VALG 2019:

Formand: Lis Nielsen 2018-2020
Jes Hermansen 2018-2020
Anita Garbers 2018-2020
Tove Skands 2018-2020
Anita Munck 2018-2020
Holger Vallentin 2017-2019 Villig til genvalg
Bente Bisp Nielsen 2017-2019 Villig til genvalg
Ingrid Sørensen 2017-2019 Villig til genvalg
Ingelise Kvorning 2017-2019 Villig til genvalg
Suppleant:
Grethe Aagaard 2018-2019 Villig til genvalg

 

Beretning og Regnskab

Formandens beretning 2019

Regnskabs sammendrag 2018

Indkomne forslag  
Ingen forslag, men i stedet vil Anita Garbers stå for en tur-tipskupon med søde præmier