Generalforsamling

Generalforsamling for Københavnsafdelingen 2020 finder sted
Onsdag den 17. juni 2020 kl 19  i Karens Minde kulturhus
Wagnersvej 19, 2450 København SV

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering fra kredsene
4. Orientering fra Sommerhusene
5. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Valg:
a) afdelingsformand
b) øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
c) revisor og suppleanter
d) landsmødedeltagere
9. Evt

Beretning og Referat:  

Formandens beretning 2019

Referat Generalforsamling Kbh