Generalforsamling

Generalforsamling for Københavnsafdelingen 2020 finder sted
lørdag den 21. marts 2020 kl. 14 i Kulturstationen Vanløse,
Frode Jakobsens plads 4, 1 sal 2720 Vanløse .

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering fra kredsene
4. Orientering fra Sommerhusene
5. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Valg:
a) afdelingsformand
b) øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
c) revisor og suppleanter
d) landsmødedeltagere
9. Evt

Beretning og Referat:  

Formandens beretning 2019

Referat Generalforsamling Kbh