Illustration af Erik Bay

Arrangementer

Vores arrangementer – andet end vandreture – omfatter møder, foredrag, kurser og teaterbesøg.

Planlægningsmøder

2019: 13/8, 8/10, 10/12
2020: 11/2, 15/4, 9/6

Kom og vær med. På mødet planlægger vi Lyngby afdelings fremtidige ture, som skal med i ”VandreLiv”. Alle, som har lyst til at være med, evt. komme med gode ideer eller måske bare hilse på, er meget velkomne. Vi giver en kop kaffe.

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby.
Pris: Gratis.
Tid: kl. 19.00 – 22.00.

Leder: Lyngby afd., 2627 4289, formand@dvl-lyngby.dk.

Lørdag, 26/10-2019: DVL-Lyngby 80-år

Kl. 14.00-15.30: Vandretur fra/til Fuglevad St.

Kl. 15.30-17.00: Reception i Fuglevad Vandmølle.

Leder: Lyngby afd., 2627 4289, formand@dvl-lyngby.dk.

Klik og se Erik Bays illustration af Fuglevad Vandmølle i stor størrelse

Tirsdag, 17/3-2020: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg af

a. Formand (hvert andet år)

b. Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

c. Revisor og suppleant

d. Landsmødedeltagere (se DVL’s love)

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Efter generalforsamlingen vil vi fejre vores jubilarer ved kaffebordet, og aftenen afsluttes med et lille foredrag.

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.
Mødetid: kl. 19.00.
Leder: Lyngby afd., 2627 4289, formand@dvl-lyngby.dk