Vejledning i oprettelse af ture

Køreplan for indsendelse af tekst til beskrivelse af planlagte ture: 5. udgave oktober 2018

Turkalender er udelukkende et internt arbejdspapir, som alle turledere kan orientere sig i på Dropbox. Det er vigtigt at få turene ind i kalenderen, således at vi kan sikre spredning af ture både på datoer og indhold. Har man ture, der ønskes i kalenderen, sendes de blot til administrator Søren Møller på en mail: smo.luxo@live.dk. (dag, dato, overskrift og turleder). Man kan planlægge for hele året eller for nogle måneder, som det bedst kan passe. Det er særlig vigtigt, der er indsendt ture til dropbox forud for de tre planlægningsmøder så alle kan få overblik.

Turbeskrivelser skal sendes til administrator (Søren Møller) senest den 20. i ulige måneder således:

20/1: Ture for marts, april og første uge af maj

20/3: Ture for maj, juni og første uge af juli

20/5: Ture for juli, august og første uge af september

20/7: Ture for september, oktober og første uge af november

20/9: Ture for november, december og første uge af januar

20/11: Ture for januar, februar og første uge af marts.

Hvis en tur har tilmeldingsfrist er det dato for tilmelding, der bestemmer hvornår en tur skal annonceres.

Hvis man planlægger ture med overnatning eller egentlige ferieture i udlandet skal forslaget godkendes af bestyrelsen.  Det samme gælder andre ture, hvis konceptet kan betragtes som aktivitetsudvidelse i forhold til hidtidig praksis. De nærmere regler står i medarbejderhåndbogen på vores hjemmeside (eller kommer til det!)

Man er velkommen til at fremsende sine turbeskrivelser til administrator før fristen;  MEN foreligger den ikke ved fristens udløb, kan man ikke være sikker på at få sin tekst med i VandreLiv.  På dvl.dk såvel som dvl-nsj.dk kan turene indsættes når som helst, men uden for de aftalte perioder kan der godt gå lidt længere tid inden turene kommer på hjemmesiden.

Teksten skal indeholde præcise informationer om indhold og gerne sværhedsgrad (max 40 ord til teksten i VandreLiv, mere frit slag til hjemmesiderne), længde på turen, start tid og sted og slut tid og sted samt turledernes navne og telefonnumre. Hvis man ikke ønsker sit telefonnummer i VandreLiv/på hjemmesiden skal man meddele det på Kultorvet.  Ang. Sværhedsgrad se https://dvl.dk/ud-at-gaa/svaerhedsgrad-paa-vandreture/

Som noget nyt opfordres man til at sende et foto med, som kan illustrere turen. Det er vigtigt fotoet sendes som vedhæftet fil.

Vi har tre årlige planlægningsmøder (februar, juni og oktober). Tanken er, at vi her kan udvikle ideer og erfaringer, altså snakke mere sammen, nu hvor den moderne teknologi giver mulighed for at forenkle dele af planlægningen. Der bliver sat tid af til at ”summe” om ture, fx finde medturleder, måske supplere de allerede indsendte ture eller flytte lidt rundt på dem.

Margrethe Nørskov (margrethe.noerskov@gmail.com) og Anne-Lise Lemche (annelise.lemche@get2net.dk) står for indtastning af ture.

Søren Møller (smo.luxo@live.dk) og Steen Malmlin (steen.malmlin@gmail.com) står for dropboxen.

Man får link til dropboxen ved henvendelse til en af dropboksbestyrerne.

 

Anne-Lise og Ruth 29.10 2018