Beretninger og regnskab

Landsmøde 2015, fotograf Erik Olsen

Til landsmødet i november udarbejdes der hvert år en skriftlig beretning fra Styrelsen, der sætter fokus på Styrelsens arbejde siden sidste landsmøde, samt beretninger fra Dansk Vandrelaugs faste udvalg og diverse ad hoc arbejdsgrupper.

I en række eksterne arbejdsgrupper/projekter har Dansk Vandrelaug også repræsentanter siddende, og  deres arbejde i den forgange periode omtales ligeledes i den årlige beretning fra Styrelsen.

Her finder du Styrelsens seneste beretning, som blev godkendt på landsmødet den 11. november 2017.

På landsmødet i november aflægges årsregnskabet. Her kan læse uddrag af årsrapporten for 2016, der  godkendt på landsmødet den 11. november 2017.
Årsregnskabet for 2017 vil blive fremlagt på landsmødet den 10. nov. 2018.