Beretninger og regnskab

Landsmøde 2015, fotograf Erik Olsen

Til landsmødet i november udarbejdes der hvert år en skriftlig beretning fra Styrelsen, der sætter fokus på Styrelsens arbejde siden sidste landsmøde, samt beretninger fra Dansk Vandrelaugs faste udvalg og diverse ad hoc arbejdsgrupper.
I en række eksterne arbejdsgrupper/projekter har Dansk Vandrelaug også repræsentanter siddende, og  deres arbejde i den forgange periode omtales ligeledes i den årlige beretning fra Styrelsen.

Forside til landsmødematerialet 2018 – logo for Maritime Vandringer, der fandt sted i perioden den 24.3.-21.10 2018.

Her finder du Styrelsens seneste beretning, der blev godkendt på landsmødet den 10. november 2018.

På landsmødet i november aflægges årsregnskabet. Her kan du læse uddrag af årsrapporten for 2017, der blev godkendt på landsmødet den 10. november 2018.

Landsmødet i 2019 afholdes lørdag den 9. november.