Lørdag i det sønderjyske midtland

Lørdag 24. august inviterer turleder Hildegard Ostrowski på en 16 kilometer lang vandring i det sønderjyske midtland omkring Fole i et landskab med vandløb, enge, hede og plantager.

Badestedet ved Fladså.

Landsbyen Fole ligger på sydranden af Rødding bakketop. Her har lokale kræfter bidraget til at gøre naturen tilgængelig med trampestier.

Sådan beskriver Hildegard Ostrowski vandreturen:

– Fra Fole Kirke går vi mod vest igennem det flade smeltevandslandskab, indtil vi syd for Harreby kan krydse Fladså. Via Årup Hede og Brogård Plantage vender vi tilbage til Fole og krydser Gram Å ved Fole Dambrug. Dambruget fik i 2014 fjernet en opstemning og åen kan nu flyde frit til gavn for fiskeynglen.

Turen fortsætter mod øst, hvor stien følger åens slyngninger. Stien er en trampesti som blev indviet i 2018. Her kan man opleve naturen, når den er allersmukkest. Igennem plantagen vender vi tilbage til udgangspunktet.

Mødested: Fole Kirke, Folevej 33, 6510 Gram, klokken 10.00.

Se hele turbeskrivelsen.

DVL Sønderjylland har også arrangeret flere korte ture i august.