Vandreferier

Opdateret oversigt af DVL Sønderjyllands vandreferier. Vores vandreferier både dem under planlægning og publicerede annonceres her, da de typisk kræver tilmelding og uddybende information. Hold din turkalender ajour.

Indtryk fra vores vandreferie "De tre Kattegat øer" i 2018 - Tunø.

Vandretræffet ”Genforeningen – Jubilæum 2020” under planlægning

Skamlingsbanken ved Kolding
Skamlingsbanken ved Kolding

Vandretræffet forventes afholdt i Kristi Himmelfartsferien, hvor vi mødes onsdag den 20. maj 2020, og derfra vandrer vi den 21-23. maj langs Kongeåen med afslutning på Skamlingsbanken søndag den 24. maj.

Vandretræffet arrangeres af DVL Sønderjylland sammen med afdelingerne Esbjerg og Kolding.

Følg planlægning af vandretræffet her på siden, og hold din turkalender ajour.

 


Vandring på Trækstien ved Gudenåen under planlægning

Trækstien her løftet op på pæle
Trækstien her løftet op på pæle

Vandreferien forventes afholdt fra mandag den 15. juni 2020 til fredag den 19. juni 2020. Turlederne Helga Mikkelsen og Hildegard Ostrowski vil lede turen fra Silkeborg til Randers på disse etaper: Silkeborg – Svostrup, Svostrup – Ans, Ans – Kjællinghøl, Kjællinghøl – Langå og Langå – Randers. Trækstien er en 70 km vandresti, hvor man kan komme helt tæt på åen og naturen, og har derfor mulighed for enestående naturoplevelser.

Prisen for vandreferien er 4525 kr. pr. person, som inkluderer ophold og fuld forplejning samt bagage transport. Tilmelding og betaling senest 1. april 2020. Konto 9570 11864503, mrk. “Trækstien 2020” til turleder Helga Mikkelsen, helmamik@gmail.com.

Max. deltagere: 21, – turen gennemføres ved min. 17 deltagere

Se beskrivelsen>>


Genforeningsvandring langs den gamle grænse ved Kongeåen.

Frederikshøj Kro
Frederikshøj Kro

I anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark fejrer DVL Sønderjylland begivenheden med en vandring langs den gamle grænse ved Kongeåen. Turen strækker sig over 4 dage fra 9. juli – 12. juli 2020, hvor vi vil følge den gamle gendarmsti, dels langs med åen og i nærheden af denne.

Prisen for vandreferien er 3500 kr. pr. person, som inkluderer alle udgifter ifm. overnatning, forplejning og transport. Tilmelding og betaling senest 15. marts 2020. Konto 9570 11864503, mrk. Genforeningsvandring til Niels Asmussen, nielsmusik484@gmail.com, tlf.: 65812496.

Se beskrivelsen>>


Følg DVL Sønderjyllands planlægning af vandreferier her på siden, og hold din turkalender ajour.