15 kilometer gennem blomstrende hede

Lørdag 22. august har turlederne Birte og Peter Steg tilrettelagt en fællestur på 15 kilometer på de store hedearealer i Midtsønderjylland, hvor farverige, nøjsomme planter springer ud i august.

Klokke Enzian. (Foto: Birte Steg).

Turen går til Ballumbjerg, Stensbæk og Åskov heder ved Gelsådalen, der fra 1864/65 til 1920 markerede grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Landskabet har med omfattende sandflugt været under forvandling i århundreder, og stormene har efterladt talrige indlandsklitter. De mest markante er de 11 klimper, som er flade bakker, der rejser sig fire-fem meter op over heden.

Omkring år 1900 blev en del af heden tilplantet med træer for at stoppe sandflugten. Tyskerne tog initiativ til hedeplantagerne.

Heden består af både våde og tørre områder, der har hver deres flora. På den våde hede vokser Klokkelyng, Soldug og Klokke Enzian, mens de tørre områder tiltrækker Hedelyng, Revling og Lav.

Mødested: Goliath’s Hoved, Stensbækvej, 6510 Gram, klokken 10.00.

Turledernes beskrivelse af turen.

Se også kortere ture i juli og august.

Guide til ture på egen hånd.