Generalforsamling 2021

DVL Sønderjylland holdt generalforsamling lørdag den 26. juni 2021 i Medborgerhuset Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa.

Gruppefoto på Bygbjerg

På toppen af nok den flotteste kamebakke i vores område - Bygbjerg.

Valg af dirigent

Erling Sørensen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning

Der henvises til særskilt bilag.
Formandens beretning blev godkendt.

Årsregnskab 2020
Regnskabet er revideret af Christa Sørensen.

Årsregnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag

Der er ikke indgået nogen forslag.

Fremtidigt arbejde

Den 8. april 2023 har DVL Sønderjylland 20 års jubilæum.

Afdelingstilskud er ændret:
Grundbeløb 10.000 kr.
10 kr. pr. medlem.
60 kr. for hvert nyt medlem (årets nettotilgang).
215 kr. for hvert arrangement.

Der tilbydes kursus i førstehjælp.

DVL Sønderjylland tilbyder hvert år et turleder-arrangement.

Valg til bestyrelsen, på valg:

Formand Christine Riis, modtager genvalg for en sidste periode. Christine Riis blev genvalgt som formand

Kirsten Dornhoff, modtager ikke genvalg.

Palle Grønlund, modtager genvalg. Palle Grønlund blev genvalgt til bestyrelsen

Bestyrelsens forslag:
Jan Svanevik
Henning Husted
Jan Svanevik og Henning Husted blev valgt til bestyrelsen.

Ikke på valg:
Kjeld Hansen og Harry Hjalting.

Valg af to suppleanter:

Birthe Nielsen blev valgt som 1. suppleant.
Grethe Damgaard blev valgt som 2. suppleant.

Revisor og revisorsuppleant, på valg:
Revisor: Christa Sørensen – modtager genvalg.
Christa Sørensen blev genvalgt som revisor

Revisorsuppleant: Bent Sørensen – modtager genvalg. Bent Sørensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Valg af 2 landsmødedeltagere samt 2 suppleanter

Deltager 1, forslag: Kjeld Hansen. Kjeld Hansen blev valgt som delegeret.

Deltager 2, forslag: Jan Svanevik. Jan Svanevik blev valgt som delegeret.

Suppleant 1, forslag: Henning Husted. Henning Husted blev valgt som 1. suppleant.

Suppleant 2, forslag: Annette Brammann. Annette Brammann blev valgt som 2. suppleant.

Eventuelt

Der blev spurgt ind til afdelingens budget, om der udarbejdes et budget. Der udarbejdes et budget. Budget, regnskab og økonomi er faste punkter på hvert bestyrelsesmøde.