Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Dansk Vandrelaug Sønderjyllands Afdeling lørdag den 5. marts 2022 kl. 10:00.
Medborgerhuset Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa.

Gruppefoto på Bygbjerg

På toppen af nok den flotteste kamebakke i vores område - Bygbjerg.

Program:
Kl. 9:30 – 10:00: Der serveres kaffe, the, rundstykker, inden generalforsamlingen starter.

Kl. 10:10: Generalforsamling
1.Valg af dirigent.
Forslag: Annette Brammann.

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab 2021
Regnskabet er revideret af Christa Sørensen.

4. Indkomne forslag

Ændring af vedtægter om kundgørelse af generalforsamling, se nedenfor.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 25. februar 2022 på mail christinestinne6@gmail.com.

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg til bestyrelsen
På valg er: Kjeld Hansen, modtager genvalg. Harry Hjalting, modtager genvalg (for sidste periode).

Ikke på valg: Christine Riis, Jan Svanevik, Henning Husted og Palle Grønlund.

2. Valg af 2 suppleanter

1. suppleant: Birthe Nielsen modtager ikke genvalg, forslag: Grethe Damgaard, modtager valg.

2. suppleant: Forslag: Annette Brammann, modtager valg.

3. Revisor og revisorsuppleant: Revisor: Christa Sørensen modtager ikke genvalg. Forslag: Bent Sørensen, modtager valg

Revisorsuppleant: Forslag?

4. Valg af 2 landsmødedeltagere samt 2 suppleanter

Deltager 1, forslag: Jan Svanevik.
Deltager 2, forslag: Henning Husted.

Suppleant 1, forslag: Kjeld Hansen.
Suppleant 2, forslag: Annette Brammann.

7. Eventuelt

Generalforsamlingen slutter.

Kl. 12:15: Frokost og en kort vandretur.

Kl. 13:30 – 14:30: En fotofortælling ved Erling Sørensen: ”Vandretur blandt vilde næsehorn i Uganda.”

Kl. 14:30: Kaffe og kager – ordet er frit.

kl. 15:30: Forventet afslutning.

Af hensyn til traktement tilmelding til Henning Husted senest d. 24. februar på mail: henning.husted@gmail.com eller tlf.: 2326 8629.

Ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter om kundgørelse af generalforsamling som vedtaget på landsforeningens landsmøde den 7. november 2021:

Punkt 6 b i vedtægterne: Generalforsamling:

Nuværende: Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, afdelingens lokalfolder eller e-mail med mindst 3 ugers varsel.

Forslag: Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, alternativt ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet med mindst 3 ugers varsel.