Generalforsamling 2022

Dansk Vandrelaug Sønderjyllands Afdeling holdt generalforsamling lørdag den 5. marts 2022 med 45 deltagere i Medborgerhuset Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa.

Gruppefoto på Bygbjerg

På toppen af nok den flotteste kamebakke i vores område - Bygbjerg.

1. Valg af dirigent: Annette Brammann.

2. Formandens beretning

Beretningen blev godkendt.

3. Årsregnskab 2021
Regnskabet er revideret af Christa Sørensen.

Regnskab og budget blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ændring af vedtægter om kundgørelse af generalforsamling, se nedenfor, blev godkendt.

5. Fremtidigt arbejde

DVL skal have ny landsformand næste år. Kandidater til posten efterlyses.

Næste år bliver et tema om historiske vandringer gennemført. Forslag om at DVL Sønderjylland bidraget med en weekendtur til Rømø.

Foreningen har fået to nye turledere.

Nabovandring holdes i september.

6. Valg til bestyrelsen
På valg er: Kjeld Hansen, modtager genvalg. Harry Hjalting, modtager genvalg (for sidste periode).

Ikke på valg: Christine Riis, Jan Svanevik, Henning Husted og Palle Grønlund.

Harry Hjalting og Kjeld Hansen blev genvalgt.

2. Valg af 2 suppleanter

1. suppleant: Birthe Nielsen modtager ikke genvalg, forslag: Grethe Damgaard, modtager valg.

Grethe Damgaard blev valgt.

2. suppleant: Forslag: Annette Brammann, modtager valg.

Annette Brammann blev valgt.

3. Revisor og revisorsuppleant: Revisor: Christa Sørensen modtager ikke genvalg. Forslag: Bent Sørensen, modtager valg.

Bent Sørensen blev valgt.

Revisorsuppleant.

Christa Sørensen blev valgt.

4. Valg af 2 landsmødedeltagere samt 2 suppleanter

Deltager 1, Jan Svanevik.
Deltager 2, Henning Husted.

Suppleant 1, Kjeld Hansen.
Suppleant 2, Annette Brammann.

7. Eventuelt

Erling Sørensen fortalte om Friluftrådets arbejde. Palle Grønlund om certificering af vandreruter.

Ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter om kundgørelse af generalforsamling som vedtaget på landsforeningens landsmøde den 7. november 2021:

Punkt 6 b i vedtægterne: Generalforsamling:

Nuværende: Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, afdelingens lokalfolder eller e-mail med mindst 3 ugers varsel.

Forslag: Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, alternativt ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet med mindst 3 ugers varsel.