Turledere på kursus

En lørdag i august 2021 mødtes 16 turledere til en kop kaffe og en bid brød på vandrerhjemmet i Viborg. Og derefter til 2 dages turlederkursus. Én var fra Roskilde; men ellers kom deltagerne fra det jyske: Sønderjylland, Kolding, Horsens, Aarhus og Viborg afdelinger. Og den nye Silkeborg Afdeling havde sendt 4 deltagere.  

Der planlægges også vandreture om det runde bord Foto Vagn Olsen

Der planlægges også vandreture om det runde bord Foto Vagn Olsen

Tekst og fotos: Vagn Olsen, DVL Viborg

Præsentationsrunden ved kursusstart afslørede, at deltagerne kom med meget forskellige erfaringer i turlederarbejdet. Nogle var relativt nye medlemmer, som hurtigt var blevet kastet ud i det. Andre havde været medlem en del år, men havde først nu tid og/eller lyst til at være turledere.

En enkelt havde været turleder i mange år; havde været lidt ude af arbejdet og var nu blevet aktiv igen og trængte til opfriskning. Nogle havde endnu deres første tur til gode; men de fleste havde haft nogle enkelte ture.

Fælles for alle var store forventninger og en positiv tilgang til weekendens kursus.  

(Klik og se billederne i fuld størrelse)

Livlige grupper  

Første dag på kurset handlede om turlederens opgaver og ansvar, om hvordan man tilrettelægger en tur, skaffer informationer og annoncerer turen. Der var et oplæg om kortlæsning og introduktion til forskellige apps til mobiltelefonen.  

Derefter skulle deltagerne gruppevis i gang med at planlægge en tur i vandrehjemmets nærområde og gennemføre turen sammen med en af de andre grupper. Der var livlige diskussioner i grupperne:   

– Vi behøver jo ikke følge de der røde og gule ruter, mente Pernille i sin gruppe.   

– Vi skal passe på ikke at komme ind på mountainbike-stierne.   

– Vi skal også fortælle noget om det, vi ser. Hvornår er domkirken egentlig fra?  

– Jeg synes bare, det er et kedeligt sted at gå!   

– Vi kan også bruge Viewranger.   

– Kan vi ikke finde et bedre kort?   

Dagens mest bombastiske udtalelse kom fra Alice:   

– Jeg bruger telefonen. Jeg ville have brændt de der kort for længst!   

”Må jeg citere dig for det?” spurgte jeg. Det måtte jeg godt.   

På den efterfølgende gennemprøvning af den planlagte tur kom Michael som turleder til at spørge: ”Skal jeg ikke fortælle noget om …”, og blev straks korrekset: ”Du skal ikke spørge om, du skal! Du skal sige: Nu vil jeg fortælle om …”!  

Senere på turen opstod en diskussion, om man nu ikke var gået forkert, og to af gruppemedlemmerne sakkede langt bagud ivrigt studerende kort og telefon, for det var de helt sikre på. Og havde ret! Så måtte der improviseres for at komme tilbage på sporet.  

Men alle nåede tilbage, og under og efter dagens middag udspandt sig livlige snakke om vandreture, vandreferier, vandrelauget og alskens øvrige emner. Som det sig hør og bør! Inden man tørnede ind for natten og næste dags program.

(Klik og se alle billederne i fuld størrelse)

Regler og DVL  

Kursets anden dag bød på et oplæg om naturbeskyttelsesloven, om adgangsregler; hvad man må og ikke må i naturen. Herefter kunne kursisterne vælge mellem: Lidt mere om kort eller lidt mere om apps.  

Så var der et oplæg om DVL’s organisation, om kurser og om forsikringer.  

Efter frokost var der gennemførelse af resten af de planlagte vandreture i området. Også denne dag opstod der tvivl om, hvilken vej man egentlig skulle:   

– Vi skal ikke derop, vi skal derned!  

– Jeg kan ikke finde ud af, hvor vi er på kortet …   

– Ja, men vi kunne ikke bare blive stående dér, så jeg tog en beslutning!  

Men alle fandt tilbage, og efter evaluering af turene og kurset som helhed, var kurset slut. Og Dansk Vandrelaug er blevet 16 turledere rigere.

Fakta om turlederkurset

Der afholdes 4 turlederkurser årligt, 2 i Jylland, 2 på Sjælland. 
Turlederkurset er et kompetencegivende kursus og dermed gratis for afdelingerne. Turlederkurserne kan suppleres med andre kompetencegivende kurser: Udvidet kortlære, Outdooractive-appen, førstehjælp, bestyrelsesarbejde, adgangsregler og redigering af hjemmesiden. Alle arrangeret af DVL’s kursusudvalg.

Udover de kompetencegivende kurser arrangeres også interessekurser, som alle medlemmer kan tilmelde sig. Til disse kurser er der egenbetaling. Se hele udbuddet af kurser på dvl.dk/kurser. 


Interesseret i at blive turleder? 

Bliv turleder – det er let!
Tag andre med ud i naturen som turleder i DVL