Vandretræf fejrer genforeningsjubilæet i 2020

I 2020 er det 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med det øvrige Danmark. Afdelingerne Esbjerg, Kolding og Sønderjylland har derfor besluttet, at det skal markeres ved Vandretræf 2020 ved Kongeåen, hvor vi vandrer i den skønne natur langs den gamle grænse.

Grænsemuseet, som vi besøger på Vandretræf 2020. Foto Erling Sørensen.

Grænsemuseet. Foto Erling Sørensen.

Grænsen efter 1864 og indtil 1920 gik fra Hejlsminde i øst, over Vamdrup, fulgte derefter Kongeåen til Gredstedbro. Herfra syd om Ribe til Vester Vedsted ved Vadehavet. Både danske og tyske gendarmer patruljerede langs grænsen på henholdsvis syd- og nordsiden, og vi vil så vidt muligt “gå i deres fodspor”.

På Vandretræf 2020 i Kristi himmelfartsferien vandrer vi torsdag, fredag og lørdag langs den gamle grænse. Vi vandrer gennem de historiske og naturskønne områder på Kongeå-stien. Afslutningen om søndagen arrangeres på Skamlingsbanken.

Genforeningen i 1920

Vidste du, at den danske grænse til Tyskland stadig kunne have ligget ved Kongeåen lige syd for Kolding? Sådan kunne Danmarkskortet måske have set ud, hvis ikke dansksindede borgere i den nordlige del af Slesvig i 1920 havde stemt for, at området skulle være en del af Danmark. Danmark havde mistet hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til Prøjsen (tyskere) under krigen i 1864. Den danske konge var hertug i Slesvig, der strakte sig ned til fjorden Slien, med Slesvig by og Dannevirke.

Genforeningsstenen får vi set på Vandretræf 2020. Foto Erling Sørensen.
Genforeningsstenen markerer stedet, hvor H.M. Kong Christian X red over den gamle grænse. Foto Erling Sørensen.

Efter Tysklands nederlag i første verdenskrig fik Danmark Nordslesvig tilbage, da sønderjyderne i 1920 stemte sig hjem – tilbage til Danmark. Det er en af de vigtigste begivenheder i Danmarks historie.

Genforeningen, de begivenheder der førte til den og den udvikling, der siden er fulgt, har formet og farvet hele Danmark – og påvirker os stadig den dag i dag. Det gælder f.eks. sangene vi synger, maden vi spiser, bøgerne vi læser, og de aktuelle emner, vi diskuterer. Det gælder vores identitet, sprog, kultur og geografi. Alt sammen har det rod i det, der skete dengang i 1920.

Den store krig

Indtil 2. verdenskrig blev 1. verdenskrig altid omtalt som “Den Store Krig“. Det var virkelig en forfærdelig krig med nye våben som giftgas, maskingeværer og tanks, hvilket også betød at tabstallene var enorme, i alt blev der dræbt ca. 10 millioner soldater.

Da Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige, var der indkaldt over 30.000 sønderjyder som soldater til den tyske hær. Deraf faldt ca. 6000 mand enten på vest- eller østfronten, foruden alle dem der kom invalide hjem, fordi de havde mistet et ben, en arm eller på anden måde var såret.

Livet ved fronten og i skyttegravene betød at mange kom hjem med granatchok, i dag kaldet PTSD. De var såret på sjælen, og dengang var der ingen behandling. Som det var skik og brug, var det ikke noget man talte om. Når børn eller senere børnebørn spurgte til krigen, blev bedstefar tavs eller gik sin vej, det var alt for hårdt at skulle tale om.

I Sønderjylland har vi flere medlemmer, hvis bedstefædre var med i krigen. Formand Christine Riis havde en farfar, der var med på østfronten og i november 1914 blev taget som krigsfange af russerne. Han kom først hjem igen til julen i 1919, altså et helt år efter at krigen var slut. Han havde været i krigsfangelejr i Sibirien og kom hjem med det dansk skib Mitau via Kina.

Vandretræf i genforeningens tegn

Som turleder i Sønderjylland har det ofte overrasket mig, hvor lille et kendskab medlemmer udenfor Sønderjylland har til genforeningen og sønderjydernes tid under en tysk kejser. Det prøver vi at råde lidt bod på.

Vi besøger Genforenings- og Grænsemuseet i Frederikshøj, lidt nord for Christiansfeld, hvor en guide fortæller om den interessante udstilling. Vi vil synge de forbudte sange om aftenen. På turene vil vi fortælle om overløbere, smuglere og andet godtfolk. Mens der er afslutning med et arrangement på Skamlingsbanken.

Velkommen til Vandretræf 2020 d. 20. – 24. maj 2020 i Vejen – yderligere omtale og tilmelding offentliggøres her i starten af det nye år.

Af Erling Sørensen, DVL Sønderjylland.

Se tilmeldingsdetaljerne her