Aftentur : Åsemosen- Verninge

Vi går på den nyanlagte trampesti gennem Åsemosen .Stien blev indviet i 2022, og den går gennem en sand naturperle.

Åsemosen har et rigt fugle-og dyreliv og har med sine mange vandløb til formål at mindske kvælstofudledningen til vores kystvande . Vi går over moseområder , hvor kvæg går og græsser.

Mødested på kort

Indlæser…