Cykelvandring – Det historiske grænseland omkring Frøslev

Vi cykler ud i grænselandet ved Kollund, Kruså, Frøslev og Padborg. På vores tur vil vi besøge en række mindre kendte steder omkring Frøslev plantage og langs grænsen.

Kådnermose i Frøslev Plantage

På vores tur fra Kollund Naturunivers vil vi cykle rundt om Kollund Mose til Kiskelund og med et kik til Stagehøj. Herfra videre ned gennem Frøslev plantage. Plantagen her var oprindelig Frøslev Sand, et område der før 1854-55 var et fælleseje af hede- og flyvesandsarealer brugt udelukkende til fåregræsning. I 1873 købte den preussiske stat 614 ha af 27 ejere og Frøslev kommune. Allerede samme år begyndte op pløjning og tilplantning af arealet. Pengene til projektet fandt den preussiske stat i form af fransk krigsskadeserstatning for krigen 1870-71. Senere i 1930erne blev plantagen yderligere udvidet med tilplantning.

Turen forsætter til Frøslev Mose hvor vi tager vores frokost i madpakkehuset ved mosen. Herfra går det videre til Kolonisthuse og Simondyse. Her cykler vi et kort stykke på hærvejsstrøget mod Padborg. Hærvejen deler sig i to primære strøg i Bov – Et mod byen Flensborg og et vest om Flensborg. Det siges at studedriverne fik lov at drive studene vest om Flensborg mens studeejerne drog mod byen og muntrede sig på bordeller og beværtninger.

Turen tilbage mod vores biler går over den gamle jernbanestrækning til Kruså og herfra ad ”Gammel Kirkevej” til Kollund Naturunivers.

Turen cykelvandres på deltagerens eget ansvar, hvor turlederne anbefaler brug af cykelhjelm. Deltagerne medbringer egen cykel i god stand. Ved udsigt til vedvarende regn udsættes turen til en anden dag i nærmeste fremtid. Regnen vender småstenene med spidsen op ad så chancen for punktering stiger. Husk tøj efter årstiden.

Tilmelding nedenfor. Tilmelding åbner 16/4 kl. 10:00.

Klik her for at se om der er ledige pladser eller venteliste.

Tilmelding kan tidligst foretages 14 dage før turens start.

Mødested på kort

Indlæser…