Dalen i Klovborg og Mattrup skov.

Vi går gennem Dalen i Klovborg i et naturskønt kuperet område langs Mattrup å og videre til Mattrup skov.

Vi går langs Mattrup Å gennem dalen i Klovborg. Derfra til Mattrup skov, der for løvtræets vedkommende er domineret af de gamle danske træarter bøg og eg, mens nåletræsandelen primært udgøres af rødgran, og herefter sitkagran, grandis, douglas og lærk.

Vi får også et glimt af Mattrup gods, hvis historie strækker sig tilbage til det 14. århundrede. 

Mødested på kort

Indlæser…