Filskov og Hjortlund

Vi går ad stien, en nedlagt jernbanelinje, småveje og lidt asfalt til Omme Å. Går mellem tilvoksede mergelgrave, på opdyrket hede, langs levende hegn til pause ved Hjortlund Sø fugletårn.


Turen er arrangeret af Holger Folkmann Villumsen i samarbejde med DVL Ringkøbing - Skjern.


Tilmelding til turen på hjemmesiden.

Vi mødes ved kirken i Filskov – Den selvejende landsby. Fra hedelandsbyen går vi ud i området langs Omme Å (som løber til Skjern Å). Efter et kort rast går vi forbi mergelsøerne og fodboldgolfbanen over opdyrket hede ud til Hjortlund Sø og Mose. Før hedeopdyrkningen kunne jorden ved søen bære en enkelt gård, medens der var plads til otte gårde nede langs åen.

Landskabets højde over havet varierer fra 40 meter ved Omme Å til 55 meter ved Hjortlund Sø.

Klik her for at se om der er pladser eller venteliste.

Mødested på kort

Indlæser…