Generalforsamling

Det er glædeligt at forholdene nu er blevet sådan, at vi kan invitere til en normalt gennemførlig generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne: https://dvl.dk/ringkoebing-skjern/om-os/vedtaegter/


på valg er: Marie - modtager ikke genvalg

Otto vil gerne trække sig, hvis der findes en afløser

Bent Erik - modtager genvalg


Aftenen starter med det traditionelle smørrebrød hvorfor tilmelding til Bent Erik: berosenkvist@gmail.com

senest d. 26. juni er nødvendigt.

Vi håber på godt fremmøde fra foreningens altid engagerede medlemmer. I skrivende stund er vi 130 medlemmer.

Mødested på kort

Indlæser…