Generalforsamling

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Husk forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Afdelingen giver brød kaffe/te. Ved aflysning, indkaldes der efterfølgende via mail.

Tilmelding til Anni, tlf. 6088 2644 via sms senest 12. maj.

Mødested på kort

Indlæser…