Generalforsamling

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Husk, forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Afdelingen giver brød og kaffe/te.

Mødested på kort

Indlæser…