Generalforsamling – flyttes til den 8/6-2021

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Efter generalforsamlingen vil vi fejre vores jubilarer ved kaffebordet, og aftenen afsluttes med et lille foredrag.

Mødested på kort

Indlæser…