Generalforsamling i Kolding Afd. Udsat til 25.juni 2021

På grund af usikkerhed vedr. Coronasituationen den 7.maj 2021 har vi valgt at udsætte Generalforsamlingen til den 25.juni 2021.

Ligeledes vil vi i denne ekstraordinære situation ikke kunne overholde vedtægterne med hensyn til rettidig indkaldelse i Vandreliv . Men der vil snarest komme indkaldelse til en ny Generalforsamling på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev.Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fremtidigt arbejde
  6. Valg af

                   – medlemmer til bestyrelsen

                   – 2 suppleanter til bestyrelsen

                   – revisor og revisorsuppleanter

                   – 2 landsmødedeltagere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden jytte.stycke@gmail.com i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Se i øvrigt afdelingens vedtægter på hjemmesiden.

Mødested på kort

Indlæser…