Generalforsamling i Kolding Afdeling

Vi vil gerne invitere til Generalforsamling i DVL-Kolding, så I kan høre noget om, hvad der foregår i vores afdeling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er afdelingen vært for et lille traktement, og Thorkil Ebbesen vil fortælle om en vandretur i det sydlige Spanien.

Af hensyn til traktement og lokalestørrelse bliver der åbnet for tilmelding på vores hjemmeside fra 16/4 - 1/5 2021. ( Der bliver ikke central tilmelding som ved turene).

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fremtidigt arbejde
  6. Valg af

                   – medlemmer til bestyrelsen

                   – 2 suppleanter til bestyrelsen

                   – revisor og revisorsuppleanter

                   – 2 landsmødedeltagere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden jytte.stycke@gmail.com i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Se i øvrigt afdelingens vedtægter på hjemmesiden.

Mødested på kort

Indlæser…