Generalforsamling i Kolding Afdeling

Hermed invitation til Generalforsamling i DVL Kolding. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Generalforsamlingen holdes på Landbomuseet, der befinder sig på slægtsgården Brødsgård. Efter generalforsamlingen er foreningen vært for et lille traktement og en gåtur i det smukke område. Vi slutter aftenen med kaffe/ boller og lagkage.

Der bliver åbnet for tilmelding på vores hjemmeside fra den 31.maj - 18.juni 2021.

Velkomst og sang

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab

4.      Indkomne forslag

5.      Fremtidigt arbejde

6.      Valg af

a)   Formand (hvert andet år)

b)   Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

c)   Revisor og revisorsuppleant

d)    Landsmødedeltagere og suppleanter

7.      eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsen:

Jytte Stycke, formand, ikke på valg

Astrid Jørgensen, på valg, modtager genvalg for 1år

Lis Gabelgaard, ikke på valg

Ejnar B. Pedersen, på valg, modtager genvalg

Finn Dahl, på valg, modtager genvalg

Suppleanter:

1.      Grethe Rønholt, på valg, modtager ikke genvalg

2.      Merete Christensen, på valg, modtager genvalg

Revisorer:

1.     Else L. Andreasen, modtager genvalg

2.      Vera Damsø, modtager genvalg

Revisorsuppleant:

Henning Jensen, modtager genvalg

Landsmødedeltagere:

Astrid Jørgensen, modtager genvalg

Ejner B. Pedersen, modtager genvalg

Suppleanter for landsmødedeltagere:

Lis Gabelgaard (for Astrid Jørgensen)

Vera Damsø (for Ejnar B. Pedersen)

Se i øvrigt afdelingens vedtægter

Mødested på kort

Indlæser…