Generalforsamling i Viborg Afdeling

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Bagefter er afdelingen vært for et mindre traktement. Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig.

Tilmelding senest 1/6 til på www.dvl.dk/viborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg af  

– Medlemmer til bestyrelsen (på valg er: Annette Stenov, Aase Honum, Ole Schelde, Ove H. Pedersen)

– 2 suppleanter til bestyrelsen

– Revisor og revisorsuppleant

– 2 landsmødedeltagere 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse

Se i øvrigt afdelingens vedtægter.

Bemærk: Hvis antal tilmeldte overstiger det maksimalt tilladte antal, der må være i lokalet, flyttes generalforsamlingen til at andet sted. Dette vil i givet fald blive meddelt i nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Tilmelding her

Mødested på kort

Indlæser…