Generalforsamling i Viborg afdeling

Der indkaldes til Generalforsamling i Viborg afdeling. Dagsorden; se hjemmesiden; nederst i turannoncen. 
Efter generalforsamlingen er afdelingen vært for et mindre traktement. Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig. 
Tilmelding senest 6/3 til på hjemmesiden

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag.
     Forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage før.
 5. Fremtidigt arbejde
 6. Valg af formand.
     Birthe Ambrosius er på valg. Genopstiller.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
     Vagn Olsen er på valg. Genopstiller.
     Aage Nicolaisen er på valg. Genopstiller ikke.
     Valg af suppleanter til bestyrelsen.
     Valg af revisor
     Valg af revisorsuppleant
      Valg af 2 landsmødedelegerede.
 8. Evt.
Bagefter er afdelingen vært for et mindre traktement. Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig.
Tilmelding: Fra 30/1 og senest 6/3 på dette link.

Mødested på kort

Indlæser…