Generalforsamling – KUN FOR MEDLEMMER

Generalforsamling

Mød op og gør din indflydelse gældende. DVL Esbjerg er vært ved en forfriskning og en bid mad

Lidt forsinket inviterer vi hermed til

Generalforsamling 2020

Mød op og gør din indflydelse gældende 

Dvl er efter generalforsamlingen vært ved en forfriskning og en bid mad

Du skal medbringe tallerken, bestik og glas

Af hensyn til forplejning bedes du venligst tilmelde dig senest d. 13. juni 2021

Der indkaldes hermed til 

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 15. juni 2021, kl.19.00 til 21.00

Mødestedet

Sædding Centret, Fyrvej 34

6710 Esbjerg V

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Kontingent

5. Indkomne forslag

6. Fremtidigt arbejde

7. Valg af:

a) Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Ingelise Sørensen – modtager genvalg

Næstformand Dorte Lunding – ikke på valg

Kasserer Egon Olsen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Vibse Schultz – modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Bidde Semdal – modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Vivi Novrup – ikke på valg

  

b) Suppleanter:

Marianne Caspersen er på valg

Aage Andersen er på valg

 

c) revisor: 

Kirsten Tofte – modtager genvalg 

revisorsuppleant – 

d) Landsmødedeltagere:

Formanden + 2 landsmødedeltage + 2 suppleanter

(se Dansk Vandrelaugs Love)

8. Eventuelt

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse

Mvh.

Bestyrelsen

Mødested på kort

Indlæser…