Grejsdalen rundt

På denne tur følger vi dele af den naturskønne Grejsdalsti, men vi laver også afstikkere væk fra den og kommer gennem områder først mod vest og derefter mod øst i Grejsdalen. Turen foregår mest på gode skovstier. Vandrestøvler og eventuelt -stav anbefales.

Tilmelding til turen på hjemmesiden.

Vi kigger først lidt på Grejs Klipper, som er et ca. 3 meter højt ”klippefremspring”. Klipperne er opstået, fordi kalken blev udfældet nede i jorden, hvor den sammenkittede smeltevandssand og grus til en betonlignende ”klippe”. Dette klippemateriale kaldes ”frådsten” og er sjældent forkommende.

Fra Grejs Klipper går turen mod syd og ind i områder på begge sider af Grejsdalstien. Vi kommer til at gå på skovklædte skrænter, langs marker og passerer bymæssig bebyggelse med historiske bygninger fra den tid, hvor Grejsdalen havde landets største koncentration af industrimøller.

De nederste 6 km har Grejs Å et fald på 25 m, hvilket gav mulighed for at anlægge kornmøller ned gennem dalen, og fra slutningen af 1700-tallet blev flere møller omdannet til industrimøller. Grejs Mølle og Electromøllen blev klædefabrikker, og i Hammerværket blev der produceret søm. Transporten til og fra møllerne gik ad skovvejen på østsiden af åen ( i dag Grejsdalstien) indtil Grejsdalsvej blev anlagt i 1879. Jernbanen blev indviet i 1894. I dag bliver vandkraften ikke længere brugt til erhverv. I et par af møllerne er der indrettet boliger.

 Efter at have fulgt Grejsdalstien et godt stykke mod syd, går vi på en nyanlagt sti på tværs af skoven og kommer til et område med udsyn til marker og boligområdet, Store Grundet. Herfra følger vi først en sti langs skovbrynet mod nord, derefter går vi igen på tværs af skoven tilbage til Grejsdalstien og ad denne til udgangspunktet Grejs Bakke.

Grejsdalstien følger i nogle områder Grejs Å, som har sit udspring i Fårup Sø. Grejs Å løber først mod ØNØ gennem den 500-1200 meter brede Grejs Ådal. Ved Grejs Mølle slår den et slag mod syd og fortsætter gennem den smallere Grejsdal.

Grejs Ådalen og Grejsdalen er dannet på forskellige måder. Selv da istidens gletschere for 21-23.000 år siden nåede frem til Midtjylland, var det så varmt om sommeren, at gletscherne smeltede på overfladen. Smeltevandet banede sig vej ned gennem revner i isen og dannede floder under isen. En sådan flod udgravede tunneldalen Grejs Ådal.

 For 18.000-19.000 år siden blev en issø af smeltevand fra en gletscher tømt ned til Vejle Ådal, og Grejsdalen blev dannet som en erosionskløft. Senere gravede små vandløb kløfter ned i Grejsdalens skrænter.

Klik her for at se om der er ledige pladser eller venteliste

 

Mødested på kort

Indlæser…