Halvøen Bognæs i Roskilde Fjord med Kongehøjen – 18 m

Vi går  med skønne kig til fjord, landtanger, vig og bugt samt bakker, skrænter, skov og strandenge og en mængde fugle og dyrevildt. Picnic pause undervejs.

Halvøen Bognæs i Skjoldungernes Fjordland

Mellem Herslev Bugt og Kattinge Vig i bunden af Roskilde Fjord strækker Bognæs sig op og ud i fjorden af form som en tørret svamp.

Området er privat ejet og en naturskøn perle med bøgelyse skrænter mod strandengene, vekslende med mørke nåletræsskove og lysninger med hundredårige ege og små skovsøer. Om sommeren græsser kvæg, mens man året rundt kan få glimt af rå- og dåvildt .

Havørnens yngleområde er fredet i sæsonen, men vi får sikkert en mængde andre fugle at se: svaner, ænder, gæs og skarv.

Vi går rundt i storskoven ad gode grusveje, flere steder med udsigt til vand på begge sider- og det bakkede landskab formet af istiden.

Kongehøjen fra ældre bronzealder, hvis top er 18 m o.h.- udgør turens top.

Undervejs en kort picnic pause.

Sværhedsgrad  Blå/4/9

Type: Topture

Mødested på kort

Indlæser…