Holsted å

Vi har valgt en trampe tur langs Holsted Å med mere. Vi starter ved kirkegården og slutter samme sted. Åen udspringer i Vejen mose,
hvorfra den løber forbi 4 mindre byer og ender ved Sneum Å, hvor den løber ud i Vadehavet. 

Holsted har flere stier der snor sig igennem enge, moser, egekrat og overdrev i Ådalen. Ruten består af afmærket pæle, trampestier langs med landevejen. Der kan være lidt sumpet alt efter årstiden og græsende ung kreatur. Vi er gæster på noget af turen på lodsejernes
private ejendom. Husk siddeunderlag, da der ikke er borde og bænke. 

Mødested på kort

Indlæser…