Kjællinghøl, Gudenåen og Hjermind Skov

Kom ud og få frisk luft og motion midt i julens strabadser og tag julegæsterne med. Over det historiske voldsted Kjællinghøl, langs Gudenåen og i Hjermind Skov. Mulighed for at stoppe efter 7½ km.

Sværhed: Blå/4-5/12.

Vi går over det historiske voldsted Kjællinghøl, krydser Gudenåen over den nye bro og følger åen til udkanten af Bjerringbro. Retur langs modsatte side af åen til Naturskolens historiske center. Vi passerer startstedet igen efter ca. 7½ km med mulighed for at stoppe her.

Ellers tager vi 4½ km mere ad en kuperet rute gennem Hjermind Skov.

Tag bare julegæsterne med. Vi tilpasser hastigheden efter deltagerne.

Mødested på kort

Indlæser…