Krabbes Grønne Ring

Krabbes Grønne Ring . Vandretur i bynær natur i og omkring Kjellerup.

Krabbes Grønne Ring ligger i et morænelandskab, dannet under sidste istid. Ringens hoved skelet er 2 bække, der i mere eller mindre skovklædte slugter sydfra fører til Tange Å mod nord, mod vest Sygehus bækken og mod øst Dalsgaard Bæk. Den fuldendte ring bindes i 2021 sammen af stier, mellem de 2 bækkes udspring på grænsen til Vinderslev sogn.

Mødested på kort

Indlæser…