Krabbes Grønne Ring

En tur rundt om Kjellerup By og dens historie. Den Grønne Ring er endnu ikke komplet, men er planlagt fuldført i løbet af 2021. Ringen ligger i et morænelandskab dannet under sidste istid.

Krabbes Grønne Ring er historien om en fremsynet mand, Christopher Krabbe, og om en by og en egn i udvikling gennem 150 år.

Christopher Krabbe boede i Kjellerup i 23 år og hans indflydelse som herredsfoged resulterede i 1891 blandt andet i den første byplan i Danmark gældende for en by, der ikke var købstad.

I 1889 startede han "Foreningen for Plantning ved Kjellerup og Regulering af Byens Bebyggelse" og dermed blev Ringen grundlagt.

Mødested på kort

Indlæser…