Langs Haraldsted sø og Ringsted Å.

En vandretur langs nordsiden af Haraldsted sø på en del af Ringsted oplevelsessti, som er en aktivitets- og natursti på i alt godt 25 km.
Fra Christian d. syvendes Staveds Bro, gennem Vrangeskov, over Vestdæmningen, forbi Lille Svenstrup Gods, langs Ringsted Å, hvorefter vi slutter turen på Ringsted station. Husk rejsekort.
Alternativ mødested, Staveds Bro, Roskildevej 306. kl. 10:35

Turen startes med at gå under Christian d. syvendes Staveds Bro, på en træbro langs Vigersdal Å. Kort herefter når vi ud til Haraldsted sø hvor vi fortsætter turen langs nordsiden af søen, på Ringsted oplevelsessti, som er en aktivitets- og natursti på i alt godt 25 km.
Igennem Vrangeskov og gennem marker med dyr syd for Haraldsted by.
Omkring Vestdæmningen mellem Haraldsted Sø og Tivolisøen finder vi et passende sted for at spise vores medbragte mad.
Vi forlader nu søen og går over de åbne marker. Krydser Holbækvej, hvor det er mulig at stoppe turen og tage bussen til Ringsted.
Vi passerer Lille Svenstrup Gods og fortsætter langs Ringsted Å. Vi går syd om Ringsted indtil vi nærmer os jernbanebroen. Her forlader vi vandrestien og går så mod Ringsted station hvor turen slutter. Husk rejsekort til turen hjem. 
Alternativ mødested, Staveds Bro, Roskildevej 306. kl. 10:35 

Mødested på kort

Indlæser…