Mundbjerg natursti og Sommerferie afslutning

Efter tur ad Mundbjerg natursti slutter vi af med sandwich. HUSK TILMELDING til turledere, man skal selv sørge for drikkevarer.

Mundbjerg natursti er i et område hvor der er foretaget mange ting, med tørvegravning, kalkudvinding, og ler til mursten. Istiden har dannet et meget varieret terræn, med sø-eng-mose-bakker og dale, og flere kildevæld.

Mødested på kort

Indlæser…