Rands Fjord rundt

På turen rundt om Rands Fjord oplever vi en meget varieret natur. Nogle steder kommer vi tæt på søen, andre steder lidt længere væk. Er du fugleinteresseret er der altid noget spændende at se. Husk godt vandrefodtøj.

Tilmelding på hjemmesiden.

Før fjord, nu sø.

Rands Fjord var tidligere en fjordarm til Vejle Fjord. I midten af 1800-tallet blev den inddæmmet og gradvist omdannet til en stor ferskvandssø. I dag er søen på 140ha og er den største sø i området.

Spang Å leder sit vand ind i søens vestende, og i østenden er der afløb via kanal og sluse til den oprindelige fjordmunding ved Hølsminde.

Arealerne omkring Rands Fjord er meget bakkede, hvor vi oplever et væld af græssede enge og overdrev, dyrkede marker og stejle dalskrænter med skovbevoksning. Flere steder bydes der på flotte udsigter over søen.

Turen starter ved Vejlby Kirke/Egeskov Kirke og går nordom af en trampesti neden for kirken. På den nordlige side vil vi passere herregården Nebbegård og ellers vandre i skovområder på den nordlige side indtil Brøndsted Skov.

På den sydlige del skal vi desværre vandre et pænt stykke på asfalt inden vi kommer til et område med udsigtstårn , hvor man kan være heldig at se havørnen og andre fugle i området. Her vil man også kunne se de gamle kiselgurgrave.

Turen er så varieret og spændende at det forhåbentlig opvejer at vi desværre er nødt til at leve med asfalten på noget af ruten.

Der vil være tre pauser på turen.

Klik her for at se om der er pladser på turen

Mødested på kort

Indlæser…